Advies of afspraak?
Bel 071-8885905 of mail ons

telefoon icoon email icoon

search

UBO-register

query_builder Leestijd 3 min

In 2020 treedt het UBO-register in werking. UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner; de natuurlijke persoon die het uiteindelijke belang heeft in een onderneming. Het UBO-register komt voort uit wet- en regelgeving van de Europese Unie. Het doel van het UBO-register is om financieel-economische criminaliteit tegen te gaan en transparanter te maken wie een aanzienlijk belang heeft bij een onderneming.

25 procent
Om als UBO te worden gekwalificeerd dient een natuurlijk persoon meer dan 25 procent belang te hebben in een onderneming. Bij een besloten vennootschap (bv) of een naamloze vennootschap (nv) kan worden gedacht aan 26 procent van de aandelen (of het stemrecht). Bij andere ondernemingsvormen kan het gaan om eigendomsbelang.

Registratieplicht
De volgende organisaties moeten UBO’s inschrijven: bv’s, niet-beursgenoteerde nv’s, stichtingen, verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid (opgericht bij notariële akte), waarborgmaatschappijen en coöperaties, verenigingen zonder volledige rechtsbevoegdheid maar met onderneming. Ook de volgende personenvennootschappen moeten UBO’s inschrijven: maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen. De UBO-registratieplicht geldt daarnaast voor Europese nv’s, Europese coöperatieve vennootschappen en Europese economische samenwerkingsverbanden die volgens hun statuten hun zetel in Nederland hebben, en rederijen.

De volgende ondernemingen hebben geen UBO-registratieplicht: eenmanszaken, publiekrechtelijke rechtspersonen, vve’s, kerkgenootschappen, beursgenoteerde vennootschappen en sommige historische rechtspersonen zoals gilden en hofjes.

Inschrijving
Het UBO-register wordt openbaar gemaakt op de website van de Kamer van Koophandel. Wie namens de onderneming wijzigingen mag doorgeven aan het Handelsregister, is bevoegd om UBO’s in te schrijven. Dit zal kosteloos zijn. Daarbij worden de volgende gegevens openbaar:

 • voornaam en achternaam
 • geboortemaand en -jaar
 • nationaliteit
 • woonstaat
 • aard en omvang van het economische belang van de UBO

 

Er kan niet op naam van de natuurlijk persoon worden gezocht in het UBO-register, alleen op naam van de onderneming. Daarnaast moeten de volgende gegevens zijn opgenomen in het register, deze zullen niet openbaar worden gemaakt:

 • BSN/buitenlands fiscaal identificatienummer (TIN)
 • geboortedag
 • geboorteland en –plaats
 • woonadres
 • afschrift van geldig identiteitsdocument
 • afschrift van document(en) waaruit de aard en omvang van het economische belang blijkt

 

Inzage
Het register en de registratie moeten voldoen aan de eisen voor gegevensbescherming en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Iedereen mag het UBO-register tegen betaling inzien, en moet zich daarvoor eerst online registreren en identificeren. Bevoegde autoriteiten die het UBO-register gebruiken om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen, zoals het Openbaar Ministerie, de politie, de Belastingdienst en de Financiële Inlichtingen Eenheid kunnen deze gegevens altijd inzien. Zij zien ook de gegevens die niet openbaar toegankelijk zijn.  In zeer bijzondere gevallen kan een onderneming verzoeken de openbare gegevens af te laten schermen, bijvoorbeeld wanneer er kans op kidnapping of geweld is.

Heb je vragen over het UBO-register? Neem dan gerust contact met ons op via 071 888 5905 of stuur een e-mail naar info@wesseljuristen.nl

Laat je VSO + transitievergoeding gratis controleren & berekenen.
Gratis VSO Controleren?