Advies of afspraak?
Bel 071-8885905 of mail ons

telefoon icoon email icoon

search

Veilingverkoopprocedure

query_builder Leestijd 6 min

Een veilingverkoop kan op verschillende manieren met verschillende producten plaatsvinden. In dit artikel wordt de veilingverkoopprocedure in het kader van de verkoop van een onderneming behandeld. Dit wordt ook wel controlled auction sale genoemd.

Doel & procedure
De term controlled auction ziet op het feit dat de verkoper zo goed mogelijk in controle blijft tijdens de veilingverkoopprocedure. De verkoper is in de gelegenheid om (strikte) voorwaarden te stellen aan de procedure en welke handelingen wel of uitdrukkelijk niet mogen worden verricht tijdens de veilingverkoopprocedure. Daarnaast biedt de veilingverkoopprocedure de verkoper de gelegenheid om de onderneming tegen de beste condities – waaronder de prijs – te verkopen. Er zijn verschillende stappen de onderscheiden in de veilingverkoopprocedure. In hoofdlijnen zijn dit de volgende stappen en de volgende fasen:

Fase 1: Inventarisatie
Stap 1: De verkoper stelt een informatie memorandum op. In het informatie memorandum staan verschillende kenmerken van de te verkopen onderneming – zoals de financiële gegevens en de juridische status van de onderneming – omschreven en staat over het algemeen de reden van verkoop vermeld. N.B. In praktijk wordt dit memorandum in deze fase nog niet naar potentiële kopers verstuurd.

Stap 2: De verkoper maakt een (voor)selectie van potentiële kopers die kunnen worden benaderd. Hierna wordt de interesse van de potentiele kopers in kaart gebracht.

Stap 3: Degene die geïnteresseerd zijn in de onderneming die te koop is, ontvangen een procedurebrief. Daarin staat de vormgeving van de procedure opgenomen. Indien de potentiële kopers akkoord gaan met de procedure, wordt de geheimhoudingsovereenkomst getekend en wordt het informatie memorandum overlegd.

Fase 2: Selectie
Stap 4: Naar aanleiding van het informatie memorandum kunnen de potentiële kopers een niet-bindend bod doen. In de procedurebrief staat binnen welke termijn een bod moet worden gedaan. Vervolgens staat er in de procedurebrief welke (rand)voorwaarden moeten worden opgenomen bij het bod (denk bijvoorbeeld aan financiering en manier van voortzetting).

Stap 5: De verkoper vergelijkt en selecteert de biedingen met wie de procedure wordt voortgezet.

Fase 3: Onderhandeling
Stap 6: De (geselecteerde) potentiële kopers moeten een bindend bod doen. Daarnaast dienen de potentiële kopers op- en/of aanmerkingen te maken bij de conceptkoopovereenkomst. Zodoende krijgt de verkoper een (beter) inzicht in de voorwaarden die de potentiële kopers stellen aan de transactie.

Stap 7: De koper – op basis van de bindende boden – een keus met welke koper(s) hij verder wilt gaan. Afhankelijk van de procedure die is vastgesteld, kan hier exclusiviteit worden gerealiseerd. Het kan echter ook zo zijn dat de verkoper met meerdere bieders in zee wenst te gaan.

Fase 4: voltooiing
Stap 8: Tekenen definitieve koopovereenkomst en transactie.

Kansen & valkuilen
De veilingverkoopprocedure biedt zowel de verkoper als de koper kansen. Zo is het voor de verkoper gunstig dat op voorhand een vergelijkend warenonderzoek kan plaatsvinden. De verkoper kan kiezen uit een aantal potentiële kopers. Afhankelijk van de wens van verkoper kan met de potentiële koper die het meest gunstige bod doet, verder worden onderhandeld. De verkoper dient echter wel zorgvuldig te handelen en dient te voorkomen dat het algemeen bekend wordt dat de onderneming te koop wordt aangeboden. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor de waarde (en eventueel de reputatie) van de onderneming. Een andere belangrijke valkuil is gebrekkige voorbereiding. Een gebrekkige voorbereiding kan leiden tot praktische problemen – met name tijdens, maar ook na afloop van – het verkoopproces. Incomplete of onzorgvuldige informatievoorziening kan leiden tot het afhaken van bieders, verstoring van het proces, een minder hoge koopprijs en aansprakelijkheid achteraf. Daarom is het van belang dat een duidelijk informatie memorandum wordt opgesteld, zodat dit leidt tot minder misverstanden tijdens het verkoopproces. Een verkoper dient de nodige aandacht te besteden aan het opstellen van de regels van de veilingverkoopprocedure. De regels moeten worden afgestemd met het specifieke karakter van de te verkopen onderneming en de potentiële kopers. Het is van groot belang dat op tijd alle belangrijk(st)e informatie over de onderneming aan de potentiële kopers wordt meegedeeld. Dit voorkomt verstoring van het proces, maar verkleint ook de kans dat de verkoper achteraf aansprakelijk wordt gesteld op grond van een onrechtmatige daad of bijvoorbeeld dwaling. Ook moet de bestuurder zich er bewust van zijn dat er geen sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid. Dit kan – afhankelijk van de procedure – worden ondervangen met een due diligence onderzoek.

Daarnaast is het van belang dat de verkoper de veilingverkoopprocedure op transparante wijze laat verlopen. Uiteraard tot op het moment dat eventuele exclusiviteit wordt overeengekomen. Indien er geen exclusiviteit wordt overeengekomen dient de verkoper – met name in de latere fasen van het proces – duidelijk te maken dat met meerdere bieders tegelijk wordt onderhandeld. Ook moet worden voorkomen dat aan bieders toezeggingen worden gedaan, zodat de potentiële kopers geen beroep op precontractuele aansprakelijkheid of aansprakelijkheid in het algemeen toekomt.

Conclusie
Een veilingverkoopprocedure is – met name voor de verkoper – gunstig, omdat hij kan kiezen met welke partijen hij in zee wilt gaan. Daarbij wordt optimaal gebruik gemaakt van de marktwerkingen en kan de verkoper de optimale verkoopprijs vragen. Wel is het van belang dat op voorhand het proces duidelijk wordt omschreven in het informatie memorandum en de procedurebrief, zodoende wordt gewaarborgd dat voor alle partij duidelijk is wat de kenmerken van de onderneming zijn en hoe het proces verloopt. Naast duidelijkheid voor de partijen, voorkomt de verkoper daarmee dat eventuele aansprakelijkheden volgen.

Hulp nodig bij uw veilingverkoopprocedure?
Zowel voor de verkoper als de koper kan een veilingverkoopprocedure een interessante, maar ook risicovolle procedure zijn. Om de mogelijkheden en de risico’s bloot te leggen, dan wel te benutten of voor advies daarover, kunt u contact opnemen via ons telefoonnummer 071 888 5905 of stuur een e-mail naar info@wesseljuristen.nl. Wij kunnen u adviseren in het processen en waar nodig begeleiden.

Laat je VSO + transitievergoeding gratis controleren & berekenen.
Gratis VSO Controleren?