Advies of afspraak?
Bel 071-8885905 of mail ons

telefoon icoon email icoon

search

Koopcontract

query_builder Leestijd 5 min

Een koopcontract is een contract waarbij een van de partijen (de verkoper) zich verbindt een zaak te geven en de ander (de koper) om daarvoor een prijs in geld te betalen.

Consumentenkoop
Wanneer de koper een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, is sprake van een consumentenkoop. In principe gaat het erom dat de koper een particulier is en dus niet in een professionele hoedanigheid handelt, zoals het geval is als het gaat om een directeur van een bedrijf. Indien dit het geval is, zijn er strikte regels van toepassing op de koop en kan niet zomaar van alles in het koopcontract worden opgenomen. Op het moment dat het niet om een consumentenkoop gaat, maar om een ‘normale’ koop (tussen bijvoorbeeld twee bedrijven), kan er wel heel veel zelf worden afgesproken in het koopcontract. De inhoud van een koopcontract is dus mede afhankelijk van de vraag of het gaat om een consumentenkoop of niet.

Totstandkoming
Een koopcontract komt tot stand door een aanbod en de aanvaarding daarvan. Er is sprake van een aanbod als voorgesteld wordt een contract te sluiten. Het voorstel moet hierbij zodanig specifiek zijn, dat door de aanvaarding van dit aanbod, een contract tot stand komt. Op het moment dat een partij een tot haar gericht aanbod aanvaardt, is er namelijk sprake van wilsovereenstemmingen hiermee komt het contract tot stand. Deze situatie doet zich bijvoorbeeld voor in een winkel waar producten voor een bepaalde prijs worden aangeboden door de winkelier. Op het moment dat deze producten door een persoon voor die prijs gekocht worden, wordt het aanbod van de winkelier geaccepteerd en ontstaat er een koopovereenkomst.

Een daadwerkelijk aanbod is pas aan de orde op het moment dat het voorstel ten minste de hoofdzaken of voornaamste punten van het beoogde contract bevat. Bij een koopcontract zal dit het onderwerp van het koopcontract (de zaak of zaken die verkocht worden) en de prijs zijn. Een reclamefolder waarin kantoorartikelen voor een bepaalde prijs worden aangeboden, zal in de meeste gevallen dus gelden als een aanbod.

Zowel het aanbod als de aanvaarding kan in elke vorm plaatsvinden: mondeling, schriftelijk, door middel van gebaren of gedragingen en soms zelfs door stilzitten. Het is wel verstandig om het op schrift te hebben, zodat er bewijs is.

Inhoud van een koopcontract
Het is van belang om stil te staan bij de vraag wat er nou allemaal in een koopcontract moet zijn opgenomen. In een koopcontract staan de rechten en plichten van de koper en verkoper opgenomen ten aanzien van de zaak of zaken die onderwerp zijn van het koopcontract. Een aantal punten zijn daarbij specifiek van belang:

Een omschrijving van de zaak. Ten eerste bevat een koopcontract een omschrijving van de zaak of zaken die de verkoper aan de koper verkoopt. Het is daarbij ook mogelijk om een bijlage toe te voegen die specificaties over deze zaak of zaken bevat.

De verkoopprijs. Een ander onderdeel van een koopcontract is de verkoopprijs van de zaak of zaken die verkocht wordt of worden. Het is van groot belang om deze prijs duidelijk op te nemen. Dit voorkomt namelijk dat er achteraf geschillen ontstaan over de afgesproken verkoopprijs. De verkoopprijs vormt immers een essentieel punt van een koop.

Betaling
Tevens is het goed om in het contract op te nemen wanneer de prijs betaald moet worden. Daarbij is het ook van waarde om af te spreken of deze prijs in één keer of in verschillende termijnen moet worden betaald.

Levering
Ook de plaats waar de zaak of zaken geleverd moet(en) worden, staat vaak in het koopcontract opgenomen. Zo kan bijvoorbeeld worden afgesproken dat de zaak of zaken in het magazijn van de verkoper geleverd worden, de zogenoemde ‘levering af magazijn’. In een dergelijk geval is het aan de koper om de zaak of zaken op te halen of door een derde op te laten halen bij de verkoper. Het kan echter ook zo zijn dat afgesproken wordt dat de verkoper de zaak of zaken aan het adres van de koper moet afleveren. Hierbij kan tevens worden afgesproken voor wiens rekening de kosten voor verzending of transport komen.

Garantie
Tot slot is het mogelijk dat een garantie wordt verleend op de verkochte zaak of zaken. Indien dit het geval is, is het handig om in het koopcontract op te nemen, hoe lang deze garantie is en welke overige voorwaarden er aan deze garantie kleven. Het is ook mogelijk om de garantie niet in het koopcontract zelf, maar in een apart contract waarin de garantievoorwaarden zijn neergelegd. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat de garantie en de voorwaarden die hierop van toepassing zijn, in de algemene voorwaarden worden opgenomen.

Heeft u vragen over uw koopcontract?
Neem dan contact met ons op via 071 888 5905 of mail naar info@wesseljuristen.nl

Laat je VSO + transitievergoeding gratis controleren & berekenen.
Gratis VSO Controleren?