Advies of afspraak?
Bel 071-8885905 of mail ons

telefoon icoon email icoon

search

Ketenregeling

query_builder Leestijd 3 min

De ketenregeling bepaalt hoeveel tijdelijke arbeidsovereenkomsten een werkgever met een werknemer aan mag gaan voordat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (een vast contract) ontstaat. De ketenregeling zorgt voor balans tussen flexibiliteit voor de werkgever en zekerheid voor de werknemer.

De regeling
Er zijn twee gevallen waarin een tijdelijke arbeidsovereenkomst overgaat in een overeenkomst voor onbepaalde tijd op grond van de ketenregeling:

  • Als de werknemer drie opvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten heeft gekregen. Een arbeidsovereenkomst is opvolgend als er een periode van zes of minder maanden tussen de overeenkomsten zit (en de overeenkomsten dus een ‘keten’ vormen).
  • Als de werknemer meerdere opvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten heeft gehad bij een werkgever en de duur van deze arbeidsovereenkomsten opgeteld een duur van twee jaar overschrijdt. (Vanaf 2020 geldt een duur van drie jaar.)

 

Wordt er na drie opvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten of na overschrijding van de maximale duur van twee jaar (of in 2020 van drie jaar) binnen zes maanden een nieuwe arbeidsovereenkomst aangegaan, dan wordt deze automatisch omgezet naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Is de periode tussen arbeidsovereenkomsten langer dan zes maanden, dan wordt de ‘keten’ doorbroken. Een daaropvolgende arbeidsovereenkomst wordt voor de ketenregeling weer als de eerste arbeidsovereenkomst gezien.

Uitzonderingen op de ketenregeling
In een aantal gevallen is de ketenregeling niet van toepassing:

  • Als een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor 24 maanden of langer meteen gevolgd wordt door een tijdelijke overeenkomst voor niet langer dan drie maanden. Deze uitzondering is bedoeld voor gevallen waarin een werknemer is aangenomen voor een bepaald project en het project langer duurt dan verwacht. Met deze uitzondering kan de werkgever de werknemer iets langer in dienst houden, zonder dat er meteen sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
  • Als het gaat om arbeidsovereenkomsten die zijn gesloten in het kader van het volgen van een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) of als het gaat om scholieren die nog geen 18 jaar zijn en maximaal 12 uur per week werken.
  • Als het gaat om bestuurders van rechtspersonen, zoals een bv of nv, is de ketenregeling alleen van toepassing met betrekking tot het aantal opvolgende overeenkomsten, en dus niet op de maximumduur. Met andere woorden: voor bestuurders van een rechtspersoon kan de duur van 24 maanden voor opvolgende tijdelijke arbeidscontracten schriftelijk onbeperkt worden verlengd.

 

Afwijking bij cao
In een cao (collectieve arbeidsovereenkomst) kan worden afgesproken dat gedurende maximaal 48 maanden maximaal zes tijdelijke contracten elkaar kunnen opvolgen, zonder dat het resulteert in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Hierbij gaat het om arbeidsovereenkomsten die elkaar meteen opvolgen. In een cao kan dus het dubbele aantal opvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten (zes in plaats van drie) worden afgesproken, gedurende een dubbel zo lange periode (48 in plaats van 24 maanden).

Deze afwijking bij cao is alleen mogelijk als het gaat om een uitzendovereenkomst of als het gaat om een functie waarbij de aard van de bedrijfsvoering de afwijkingsmogelijkheid vereist en dit in de cao gemotiveerd is uitgelegd.

Nieuwe regeling
Vanaf 1 januari 2020 wordt de maximale duur voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten uitgebreid naar drie jaar. De ketenregeling geldt dan dus niet meer als de opvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten opgeteld een periode van twee jaar overschrijden, maar pas als ze samen een periode van drie jaar overschrijden.

Heb je vragen over de ketenregeling? Neem dan gerust contact met ons op via 071 888 5905 of stuur een e-mail naar info@wesseljuristen.nl.

Laat je VSO + transitievergoeding gratis controleren & berekenen.
Gratis VSO Controleren?