Advies of afspraak?
Bel 071-8885905 of mail ons

telefoon icoon email icoon

search

Billijke vergoeding

query_builder Leestijd 2 min

Wie wordt ontslagen, kan aanspraak maken op een transitievergoeding. Het kan voorkomen dat je ook aanspraak kunt maken op een ‘extra’ ontslagvergoeding: de billijke vergoeding. Deze vergoeding wordt door de rechter toegekend als er sprake is van ernstige verwijtbaar handelen van de werkgever.

Ernstige verwijtbaarheid
Ernstige verwijtbaarheid is een onrechtmatige gedraging die duidelijk strijdig is met goed werkgeverschap. Zo is onterecht ontslag op staande voet altijd ernstig verwijtbaar. Andere voorbeelden zijn gevallen waarin de werkgever zich schuldig heeft gemaakt aan discriminatie, seksuele intimidatie, het creëren van een onwerkbare situatie, ontslag zonder geldige reden of het bewust aansturen op een verstoorde arbeidsrelatie.

Toekenning
Volgens de wet kan de rechter alleen in heel bijzondere gevallen een billijke vergoeding toekennen. Daarom wordt de billijke vergoeding ook wel ‘het muizengaatje’ genoemd. In de praktijk blijkt dat rechters toch redelijk vaak een billijke vergoeding toewijzen: maar liefst in een van de zes ontslagprocedures. Het is lastig in te schatten wanneer de vergoeding wordt toegekend. Het begrip ‘ernstig verwijtbaar handelen’ wordt door iedere rechter anders geïnterpreteerd.

Hoogte
De rechter bepaalt de hoogte van een billijke vergoeding en kijkt daarbij naar de ernst van het verwijtbare gedrag van de werkgever. Uit eerdere uitspraken blijkt dat rechters hierbij onder meer rekening houden met het loon dat de werknemer zou hebben verdiend als hij voor de werkgever zou zijn blijven werken. Ook kijkt de rechter naar de duur van de arbeidsovereenkomst, de duur van het dienstverband, of de werknemer inmiddels ander werk heeft gevonden en of de werkgever de arbeidsovereenkomst ook op rechtmatige wijze zou hebben kunnen beëindigen.

Heb je vragen over de billijke vergoeding? Neem dan gerust contact met ons op via 071 888 5905 of stuur een e-mail naar info@wesseljuristen.nl.

Laat je VSO + transitievergoeding gratis controleren & berekenen.
Gratis VSO Controleren?