Advies of afspraak?
Bel 071-8885905 of mail ons

telefoon icoon email icoon

search

Decharge

query_builder Leestijd 4 min

Volgens de wet is de bestuurder van een vennootschap verplicht om zijn taak behoorlijk te vervullen. Wanneer de bestuurder dit niet doet, kan hij persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de schade die is ontstaan. Dit wordt ook wel bestuurdersaansprakelijkheid genoemd. Wanneer aan de bestuurder decharge is verleend, is het voor de aandeelhouders, de vennootschap en/of de curator (in geval van faillissement) niet meer mogelijk de bestuurder persoonlijk aansprakelijk te stellen. Decharge is een (schriftelijke) uitspraak waarin de aandeelhouders bevestigen dat het bestuur zijn taak dit jaar naar behoren heeft uitgevoerd en zij de bestuurders ontlasten van hun aansprakelijkheid voor het gevoerde beleid. Het doel van decharge is voorkomen dat bestuurders tot in lengte van dagen aansprakelijk kunnen worden gesteld.

Decharge
Decharge betekent dus vrijwaring van aansprakelijkheid van het bestuur over het door hen gevoerde beleid. Met deze vrijwaring doet de vennootschap afstand van het recht om iets te vorderen van de bestuurder. Er zijn twee vormen van decharge: De jaarlijkse,- en finale decharge.

Jaarlijkse decharge
Jaarlijkse decharge is de meest voorkomende vorm van vrijwaring. Hierbij wordt tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) waarbij de jaarcijfers worden vastgesteld ook decharge verleend aan het bestuur. Om ervoor te zorgen dat deze vrijwaring goed verloopt, moet het als apart punt op de agenda zijn opgenomen. Voor een geldige dechargeverlening is daarnaast vereist dat de AVA expliciet deze vrijwaring verleent door middel van een dechargebesluit. Wanneer de aandeelhouders ook bestuurder zijn en alle overige vergadergerechtigden de gelegenheid hebben gekregen om kennis te nemen van de jaarrekeningen en met de wijze van vaststelling hebben ingestemd, houdt de vaststelling van de jaarrekening ook verlening van decharge in. Een afzonderlijk dechargebesluit is dat geval niet vereist.

Finale decharge
Finale decharge is de laatste dechargeverlening voor een overname, beƫindiging van de vennootschap of het beƫindigen van de functie van de bestuurder. Wanneer de vennootschap finale decharge verleent doet zij hiermee afstand van elk recht op schadevergoeding wegens onbehoorlijke taakvervulling van de bestuurder. Deze vorm van dechargeverlening is in de praktijk onvoorwaardelijk en onbeperkt; de bestuurder wordt volledig vrijgesteld.

Gevolgen
Wanneer er aan het bestuur decharge is verleend, kunnen de bestuurders niet meer aansprakelijk worden gehouden voor schade die de vennootschap heeft geleden. Ook als de bestuurder de vennootschap bewust en opzettelijk schade heeft toegebracht. Dechargeverlening heeft echter alleen werking ten opzichte van de vennootschap en niet ten opzichte van derden die schade hebben geleden door het handelen van de bestuurder. Derden kunnen alsnog een schadevergoeding vorderen wanneer zij schade hebben geleden door onbehoorlijk handelen van het bestuur.

Een dechargeverlening betekent dus niet dat de bestuurder in het geheel niet meer aansprakelijk kan worden gesteld. De jaarlijkse dechargeverlening heeft slechts betrekking op het gevoerde beleid van de bestuurder op basis van de jaarcijfers en feiten die expliciet zijn medegedeeld aan de algemene vergadering ten tijde van de dechargeverlening. De rechter heeft bepaald dat wanneer een bestuurder iets heeft achtergehouden de decharge hier niet voor geldt.

Een dechargebesluit kan bij uitzondering door de rechter worden vernietigd op grond van de redelijkheid en billijkheid. De rechter kan dit doen wanneer het, met het oog op de omstandigheden, niet redelijk is het dechargebesluit in stand te houden. Zelfs een finale decharge die onbeperkt en onvoorwaardelijk is verleend, kan door rechter vernietigd worden wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid. Dit kan het geval zijn bij bedrog van de bestuurder of wanneer de bestuurder de vennootschap bewust en opzettelijk schade heeft toegebracht.

Hulp of advies?
Vragen over dechargeverlening? Neem gerust contact met ons op via 071 888 5905 of mail naar info@wesseljuristen.nl.

Laat je VSO + transitievergoeding gratis controleren & berekenen.
Gratis VSO Controleren?