Advies of afspraak?
Bel 071-8885905 of mail ons

telefoon icoon email icoon

search

WW-uitkering

query_builder Leestijd 4 min

De WW-uitkering (de Werkloosheidsuitkering) is een tijdelijke uitkering die je kunt aanvragen als je geheel of gedeeltelijk werkloos wordt.

Belangrijkste voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering moet er in ieder geval aan deze voorwaarden zijn voldaan:

  • De werknemer moet ontslagen zijn door de werkgever. Je komt dus niet in aanmerking voor de uitkering als je zelf ontslag hebt genomen.
  • Je mag niet verwijtbaar werkloos zijn. De werkloosheid mag dus niet het gevolg zijn van je eigen schuld. Als je bijvoorbeeld op staande voet wordt ontslagen wegens ernstige misdragingen op de werkvloer, zul je in de meeste gevallen geen recht hebben op een WW-uitkering.
  • In de laatste 36 weken voor het ontslag is minstens 26 weken gewerkt. Dit is de zogenaamde ‘wekeneis’. Was je in deze periode niet aan het werk vanwege ziekte, zwangerschap of onbetaald verlof, dan wordt verder teruggekeken dan 36 weken.


Overige voorwaarden
Daarnaast moet je ook rekening houden met deze voorwaarden:

•Je moet minimaal vijf uur van je werk per week verliezen. Als je minder dan tien uur per week werkte, geldt dit vereiste niet. Dan moet je minimaal de helft van je aantal uren, en het loon over die uren, kwijtraken. Overuren of tijdelijk extra gewerkte uren tellen hiervoor mee.

  • Je hebt geen recht op een uitkering als je meteen een nieuwe baan krijgt voor hetzelfde aantal uren of meer. Ook al krijg je hiervoor minder betaald dan bij je eerdere baan.
  • Je moet meteen beschikbaar zijn voor betaald werk. Als dit niet zo is, bijvoorbeeld omdat je afspraken hebt gemaakt over het doen van vrijwilligerswerk, kan dit in de weg staan aan een WW-uitkering.


Hoe lang heb ik recht op een WW-uitkering?
Kom je in aanmerking voor een WW-uitkering, dan krijg je sowieso drie maanden een basisuitkering

Verlenging
De uitkering kan verlengd worden als je in de vijf jaar voorafgaand aan de werkloosheid minimaal vier jaar lang voor ten minste 208 uur loon hebt ontvangen. Dit is de zogenaamde ‘jareneis’.

Er kan een uitzondering worden gemaakt voor een jaar waarin je voor kinderen van jonger dan 5 jaar hebt gezorgd of voor iemand die ziek of gehandicapt is. Ook kan een uitzondering gemaakt worden voor een jaar waarin je onbetaald verlof hebt opgenomen, een volledige WIA- of WAO-uitkering kreeg, in het buitenland werkte of een Ziektewet-uitkering ontving.

Hoelang de WW-uitkering verlengd wordt, hangt af van je arbeidsverleden. Dit verleden bestaat uit het ‘fictieve arbeidsverleden’ en het ‘feitelijke arbeidsverleden’. Het fictieve arbeidsverleden is de periode vanaf het jaar dat je 18 werd tot en met 1997 (fictief arbeidsverleden = 1997 – geboortejaar – 18). Het feitelijke arbeidsverleden gaat over de jaren waarin je hebt gewerkt vanaf 1998 tot het jaar waarin je werkloos werd. De jaren van 1998 tot 1 januari 2013 worden meegeteld als feitelijk arbeidsverleden als je over ten minste 52 dagen per jaar loon hebt gekregen. De jaren na 1 januari 2013 tellen mee als je over ten minste 208 uur per jaar loon hebt gekregen.

Voor alle opgebouwde jaren arbeidsverleden vóór 1 januari 2016 heb je recht op één maand verlenging van de WW-uitkering. Voor alle opgebouwde jaren arbeidsverleden vanaf 1 januari 2016 heb je recht op een halve maand verlenging van de WW-uitkering.

Wat is de maximale duur van mijn WW-uitkering?
Sinds april 2019 is de maximale duur van de WW-uitkering twee jaar. (In 2015 bedroeg de maximale duur nog drie jaar, maar vanaf 1 januari 2016 is deze stapsgewijs ingekort.)

Hoogte WW-uitkering
De hoogte van de WW-uitkering hangt af van je ‘sv-loon’ in het jaar voordat je werkloos werd. Sv-loon staat voor sociale verzekeringsloon en bestaat uit het brutoloon, inclusief vakantiegeld en eventuele toeslagen. Het UWV berekent het dagloon van je WW-uitkering op basis van je sv-loon. De hoogte van de WW-uitkering is de eerste twee maanden 75% van dit dagloon. Daarna wordt het 70% van het dagloon. Het maandloon van de WW-uitkering kan worden berekend door het dagloon met 21,75 (gemiddeld aantal werkdagen per maand) te vermenigvuldigen.

Heb je vragen over de WW-uitkering?
Neem gerust contact met ons op via ons telefoonnummer 071 888 5905 of via e-mail info@wesseljuristen.nl.

Laat je VSO + transitievergoeding gratis controleren & berekenen.
Gratis VSO Controleren?