Advies of afspraak?
Bel 071-8885905 of mail ons

telefoon icoon email icoon

search

Wettelijke opzegtermijn

query_builder Leestijd 4 min

Wil je als werkgever of werknemer een arbeidsovereenkomst opzeggen, dan moet je in bijna alle gevallen rekening houden met de (wettelijke) opzegtermijn.

Werknemer
Als werknemer met een contract voor onbepaalde tijd zul je meestal de wettelijke opzegtermijn van één maand moeten aanhouden. Hierbij maakt de lengte van het dienstverband, dus of je nu twee of vijftien jaar in dienst bent, niet uit.

Een opzegtermijn van één maand houdt in dat je voor het einde van de maand moet opzeggen. Je contract eindigt dan op de laatste dag van de volgende maand. Zeg je op 21 augustus je contract op, dan eindigt de arbeidsovereenkomst op 30 september.

Langere of kortere opzegtermijn
Het kan zijn dat er in jouw arbeidsovereenkomst of cao (collectieve arbeidsovereenkomst) andere afspraken zijn gemaakt over de opzegtermijn:

  • In de arbeidsovereenkomst kan een langere opzegtermijn voor de werknemer zijn opgenomen, met een maximum van zes maanden. Dit mag alleen wanneer de werkgever zelf een dubbele opzegtermijn hanteert. Een bepaling in je contract waarin staat dat de opzegtermijn voor de werknemer drie maanden bedraagt en die van de werkgever zes maanden, is dus toegestaan. Zou er staan dat de opzegtermijn voor zowel de werkgever als de werknemer drie maanden is, dan is de afspraak ongeldig en geldt voor jou als werknemer gewoon de wettelijke opzegtermijn van één maand.
  • Ook in een cao kan een andere opzegtermijn zijn afgesproken. Deze kan langer, maar ook korter, dan de wettelijke opzegtermijn van één maand zijn.

Als er in de arbeidsovereenkomst of cao niets geregeld is over de opzegtermijn, dan geldt de wettelijke opzegtermijn.

Tussentijds opzeggen contract voor bepaalde tijd
Heb je een contract voor bepaalde tijd, bijvoorbeeld voor zes maanden of een jaar, en is dit contract voor bepaalde tijd niet verlengd dan eindigt de arbeidsovereenkomst op de afgesproken einddatum. Tenzij er een tussentijds opzegbeding in de arbeidsovereenkomst of cao is opgenomen, kun je de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd dus niet tussentijds opzeggen. Je zult tot het einde van de overeenkomst moeten wachten, tenzij je werkgever je toestemming geeft om eerder te stoppen.

Ook voor de werkgever is bij een contract voor bepaalde tijd de opzegtermijn niet van toepassing. Wel geldt er een aanzegtermijn: de werkgever moet aangeven of de arbeidsovereenkomst wel of niet wordt voortgezet. Dit moet uiterlijk één maand voor het einde van het contract schriftelijk gemeld worden.

Werkgever
Een werkgever die een arbeidsovereenkomst wil opzeggen, kan dit meestal alleen doen met toestemming van het UWV. Een uitzondering hierop is opzegging tijdens de proeftijd.

Als de werkgever van het UWV toestemming heeft gekregen voor het ontslag, mag de proceduretijd van de ontslagprocedure in mindering worden gebracht op de opzegtermijn. Het UWV vermeldt daarom in de beslissing van het ontslag hoeveel dagen de procedure in beslag heeft genomen. Ook met aftrek van de proceduretijd, moet er altijd minstens één maand opzegtermijn overblijven.

De wettelijke opzegtermijn
Volgens de wet hangt de opzegtermijn van de werkgever af van het dienstverband:

  • Bij een dienstverband korter dan vijf jaar is een opzegtermijn voor de werkgever één maand.
  • Bij een dienstverband van vijf tot tien jaar is de opzegtermijn twee maanden.
  • Bij een dienstverband van tien tot vijftien jaar is de opzegtermijn drie maanden.
  • Bij een dienstverband van vijftien jaar of langer is de opzegtermijn vier maanden.

 

Vanaf de AOW-leeftijd van de werknemer, heeft de werkgever weer een kortere opzegtermijn van één maand.

Opzegtermijn in de arbeidsovereenkomst
In de arbeidsovereenkomst kan worden afgeweken van de wettelijke opzegtermijn. Een werkgever mag bijvoorbeeld afspreken dat de werknemer twee of meer maanden opzegtermijn heeft. Bij het afwijken van de wettelijke opzegtermijn, is de werkgever verplicht om zelf tenminste een dubbele opzegtermijn aan te houden. De opzegtermijn voor de werknemer mag maximaal zes maanden duren.

Opzegtermijn in de cao
Als er een cao van toepassing is op de arbeidsovereenkomst kunnen er ook andere afspraken over de opzegtermijn gelden. In de cao kan bijvoorbeeld geregeld zijn dat de werknemer een opzegtermijn heeft van twee of drie maanden, of juist dat de opzegtermijn korter is dan één maand. Bij een afwijkende opzegtermijn in de cao hoeft de opzegtermijn van de werkgever niet verdubbeld te zijn.

Heb je vragen over de opzegtermijn?
Neem gerust contact met ons op via ons telefoonnummer 071 888 5905 of via e-mail info@wesseljuristen.nl.

Laat je VSO + transitievergoeding gratis controleren & berekenen.
Gratis VSO Controleren?