Advies of afspraak?
Bel 071-8885905 of mail ons

telefoon icoon email icoon

search

Vakantiedagen en vakantiegeld; waarop moet je letten

query_builder Leestijd 4 min

Als werknemer heb je recht op vakantiedagen en vakantiegeld. Hoeveel dit is, hoe je het opbouw en wanneer je het kan en mag gebruiken lees je hier.

Vakantiedagen
Je hebt recht op een wettelijk minimum aantal vakantiedagen per jaar. Het gaat om minimaal vier maal de hoeveelheid uren die je per week werkt. Bij een 35-urige werkweek heb je dus recht op 140 vakantie-uren. Wanneer deze uren worden opgenomen moet het loon door de werkgever worden doorbetaald. Bij een nulurencontract wordt er per gewerkt uur vakantie opgebouwd. De werkgever bepaalt hierbij hoe de berekening precies gaat. 

In een arbeidsovereenkomst of cao (collectieve arbeidsovereenkomst) kunnen er afspraken zijn gemaakt over zogenaamde ‘bovenwettelijke’ vakantiedagen. Dit zijn dagen die worden opgebouwd bovenop het wettelijk minimum aantal vakantiedagen

Tijdens zwangerschapsverlof, bevallingsverlof en ziekte loopt de opbouw van vakantiedagen door. Je mag niet gedwongen worden om vakantiedagen in te leveren tegen ziektedagen of bijzonder verlof. De werkgever mag dit wel vragen voor bovenwettelijke regelingen, maar alleen als jullie dit van te voren hebben afgesproken. 

Opnemen vakantiedagen
Je mag in principe zelf bepalen wanneer je jouw vakantiedagen opneemt en of je dat aaneengesloten of gespreid doet. De werkgever moet het opnemen van vakantiedagen goedkeuren en mag dit niet weigeren, tenzij het voor grote problemen kan zorgen binnen het bedrijf. Als je in een sector werkt met een collectieve vakantieperiode zoals de bouwvak of het onderwijs, mag een aanvraag voor het opnemen van de dagen buiten de collectieve periode geweigerd worden. Heeft de werkgever een goede reden om het opnemen van de dagen te weigeren, dan moet hij dit binnen twee weken na het indienen van het verzoek aan jou melden. Gebeurt dit niet, dan mag je het verzoek tot het opnemen van vakantiedagen als geaccepteerd beschouwen. 

Je moet elk jaar het wettelijk aantal dagen op kunnen nemen. Als er dagen die niet worden opgenomen, dan vervallen deze een half jaar na het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd. Daar kunnen in de arbeidsovereenkomst of cao andere afspraken over gemaakt zijn. Bovenwettelijke vakantiedagen verjaren na vijf jaar, gerekend vanaf het moment dat ze zijn opgebouwd.

Opgebouwde dagen die bij de beëindiging van een arbeidsovereenkomst niet zijn opgenomen, moeten door de werkgever worden uitbetaald.  Ook kun je de dagen inzetten om te voldoen aan het vereiste opzegtermijn.

Vakantiegeld
Iedere werknemer heeft recht op vakantiegeld (ook wel vakantiebijslag of vakantietoeslag genoemd) van minimaal 8% van het bruto jaarsalaris van het afgelopen jaar. Vakantiegeld moet minimaal één keer per jaar worden uitbetaald. Meestal gebeurt dat in mei of juni. Het uit te betalen bedrag wordt berekend over wat je in de voorgaande twaalf maanden hebt verdiend. Overuren worden hier ook in meegenomen. Andere betalingen, zoals bonussen of winstuitkeringen, tellen niet mee voor de berekening van het vakantiegeld. Bij ziekte wordt er nog steeds vakantiegeld opgebouwd. Ook bij een nulurencontract of een uitkering heb je recht op vakantiegeld. 

Uitzonderingen
Verdien je meer dan drie keer het minimumloon, dan mag de werkgever met je afspreken dat je geen of een lager bedrag aan vakantiegeld krijgt. Ook in een cao kan worden afgesproken dat er geen recht is op vakantiegeld. Dit kan alleen als je minstens 108% van het minimumloon verdient. Is dit niet het geval, dan heb je alsnog recht op 8% vakantiegeld. 

Heb je vragen over vakantiedagen en vakantiegeld?
Neem gerust contact met ons op via ons telefoonnummer 071 888 5905 of via e-mail info@wesseljuristen.nl.

Laat je VSO + transitievergoeding gratis controleren & berekenen.
Gratis VSO Controleren?