Advies of afspraak?
Bel 071-8885905 of mail ons

telefoon icoon email icoon

search

Ziekte en loon

query_builder Leestijd 4 min

Als je als werknemer ziek wordt, heb je recht op doorbetaling van je salaris. De vaak gehoorde zin “loon bij ziekte” is dan van toepassing. Jouw werkgever moet twee jaar (104 weken) lang minimaal 70% van het loon doorbetalen. Deze loondoorbetalingsverplichting geldt bij zowel een tijdelijk als een vast contract. 

Eerste ziektejaar
In het eerste ziektejaar mag het loon niet lager zijn dan het minimumloon. Is 70% van het loon minder dan het minimumloon, dan moet de werkgever dit aanvullen tot het minimumloon. 

In de praktijk wordt in het eerste ziektejaar vaak 100% van het loon doorbetaald, of een ander, hoger, percentage dan het wettelijk minimum van 70%. Het kan zijn dat hier afspraken over zijn gemaakt in de arbeidsovereenkomst of cao (collectieve arbeidsovereenkomst). 

Tweede ziektejaar
Ook in het tweede ziektejaar moet minimaal 70% van het loon worden doorbetaald. De werkgever hoeft het loon tijdens dit tweede jaar niet meer aan te vullen tot het minimumloon. Als deze loonsverlaging ervoor zorgt dat het (gezins)inkomen onder het sociaal minimum komt, kun je in aanmerking komen voor een toeslag bij het UWV. In de arbeidsovereenkomst of cao kunnen er andere afspraken zijn gemaakt over de doorbetaling van het loon in het tweede ziektejaar.

Ziektewet-uitkering
In sommige gevallen heb je als zieke werknemer recht op een Ziektewet-uitkering in plaats van doorbetaling van loon. Voor deze uitkering geldt een maximum dagloon van 216,90 euro (per 1 juli 2019). Ook deze uitkering duurt maximaal twee jaar, waarbij het UWV 70% van het dagloon doorbetaalt en verantwoordelijk wordt voor jouw re-integratie. In de volgende gevallen kun je recht hebben op een Ziektewet-uitkering:

  • Wanneer jouw tijdelijke contract afloopt tijdens de ziekte. De werkgever hoeft dan geen loon meer door te betalen vanaf de dag dat je uit dienst gaat. De werkgever meldt de werknemer ziek bij het UWV en de dag dat de werknemer uit dienst gaat, begint het UWV met de betaling van de Ziektewet-uitkering.
  • Wanneer je ziek bent geworden binnen vier weken nadat je arbeidsovereenkomst is afgelopen. Je kunt in dit geval jezelf ziek melden bij het UWV. Zij beoordelen of je in aanmerking komt voor een uitkering.
  • Wanneer je ziek wordt als uitzendkracht en er een uitzendbeding in de arbeidsovereenkomst staat. Het dienstverband stopt dan, en UWV betaalt een Ziektewet-uitkering.
  • Wanneer je een oproep- of invalkracht bent en ziek wordt na het eindigen van de oproepperiode of nulurencontract, of wanneer je ziek blijft na het aflopen hiervan. De werkgever geeft dit door aan het UWV. Als je ziek bent geworden na een oproepperiode, moet je dit zelf aangeven bij het UWV.
  • Wanneer je een fictief dienstverband hebt, kan het zijn dat je in aanmerking komt voor een Ziektewet-uitkering. Je moet je dan ziek melden bij de werkgever, die dit doorgeeft aan het UWV.
  • Wanneer je onder een no-riskpolis valt. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer je een Wajong-uitkering hebt (gehad), beschut werkt, werkt met een ziekte of handicap of een WSW-indicatie hebt. Dit geldt ook bij een WIA-, WAO- en WAZ-uitkering, of wanneer je bent opgenomen in het doelgroepregister. In al deze gevallen, krijgt de werkgever een vergoeding op grond van de Ziektewet wanneer de werknemer ziek wordt. Hierdoor hoeft de werkgever het grootste deel van het loon niet zelf te betalen.

 

Soms bedraagt de Ziektewet-uitkering niet 70%, maar 100% van het dagloon: 

  • Wanneer je voor, of direct na, je zwangerschapsverlof ziek bent geworden en de ziekte een direct gevolg is van de zwangerschap of bevalling. In dit geval heb je recht op een Ziektewet-uitkering van 100% van het dagloon. Je moet je dan ziek melden bij je werkgever. Is de zwangerschap of bevalling niet de oorzaak van de ziekte, dan gelden de ‘gewone’ regels voor ziekte. 
  • Wanneer je ziek bent door orgaandonatie. Ook in dit geval heb je recht op een Ziektewet-uitkering van 100% van het dagloon. Je moet je dan ziek melden bij je werkgever.


Heb je vragen over loon bij ziekte?

Neem gerust contact met ons op via ons telefoonnummer 071 888 5905 of via e-mail info@wesseljuristen.nl.

Laat je VSO + transitievergoeding gratis controleren & berekenen.
Gratis VSO Controleren?