Advies of afspraak?
Bel 071-8885905 of mail ons

telefoon icoon email icoon

search

Belasting over de transitievergoeding

query_builder Leestijd 3 min

Word je ontslagen, dan heb je recht op een ontslagvergoeding. Dit wordt ook wel de transitievergoeding genoemd. (Werknemers die wegens ernstig verwijtbaar gedrag ontslagen worden, hebben hier geen recht op.)

De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van meerdere factoren, zoals de hoogte van het laatste (bruto) maandsalaris en het aantal dienstjaren.

Bruto-vergoeding
De transitievergoeding is een bruto vergoeding. Het is de bedoeling dat de werkgever de belasting inhoudt bij de uitkering van de vergoeding en direct afdraagt aan de Belastingdienst. Als werknemer ontvang je de netto vergoeding op je rekening. Wanneer in een vaststellingsovereenkomst een afspraak wordt gemaakt over de hoogte van de transitievergoeding, is het dus belangrijk om te beseffen dat het in de vaststellingsovereenkomst afgesproken bedrag, niet het bedrag is dat je op je rekening krijgt. Het netto bedrag kan een stuk lager uitvallen.

Uitzondering
Er hoeft geen belasting betaald te worden over de transitievergoeding als deze gebruikt wordt voor scholing of outplacement.

Inkomen
De Belastingdienst ziet de transitievergoeding als inkomen, de vergoeding valt daarom in box 1 (belasting voor werk, inkomen en woning).

Belastingpercentage
Het verschuldigde belastingpercentage hangt af van je belastbare inkomen in het jaar waarin de transitievergoeding wordt uitgekeerd. De transitievergoeding komt bovenop je normale inkomen.

De belastingtarieven in box 1 zijn per 1 januari 2024 als volgt:

  • Over het belastbaar inkomen van € 0 tot en met € 75.518 geldt een percentage van 36,97%.
  • Over het belastbaar inkomen vanaf € 75.518 geldt een percentage van 49,5%.

 

Jaarlijkse belasting in box 3
Als de netto-transitievergoeding is overgemaakt, wordt de vergoeding gezien als vrij vermogen. Al het vermogen, dus ook het vrij vermogen, wordt belast in box 3. Dit geldt alleen als het vermogen boven een bepaald vrijgesteld bedrag komt. Deze vrijstelling vermogensbelasting bedraagt in 2024 €57.000 en voor fiscale partners €114.000.

Als je vermogen (inclusief de netto-ontslagvergoeding) boven dit vrijgestelde bedrag valt, moet over het deel dat boven het heffingsvrij vermogen uitkomt 32% belasting betaald worden.

Middelen van de belasting
Het jaar waarin de transitievergoeding wordt gestort, kan je belastbaar inkomen veel hoger liggen dan andere jaren. In dat geval kom je mogelijk in aanmerking voor de middelingsregeling. Deze beoogt te voorkomen dat mensen met een sterk wisselend inkomen meer belasting moeten betalen dan mensen met een gelijkmatig inkomen. Bij middeling wordt over het gemiddelde inkomen van drie aaneengesloten jaren opnieuw de belasting per jaar berekend. Wanneer het totaal van de nieuwe belastingbedragen lager is dan de oude belastingbedragen en het verschil hiertussen groter is dan €545 kan de belasting teruggevraagd worden.

Let op! Vanaf 1 januari 2023 vervalt de middelingsregeling. Het laatste tijdvak waarover gemiddeld kan worden is 2022-2024.

Benutten van de jaarruimte
Een andere mogelijkheid om fiscaal voordeel te genieten, is het benutten van de jaarruimte (het bedrag dat je van de Belastingdienst mag gebruiken voor extra pensioenopbouw). Als er sprake is van een pensioentekort, kan (een deel van) de uitgekeerde transitievergoeding gebruikt worden als inleg voor een lijfrenteverzekering. Deze inleg is fiscaal aftrekbaar. Er wordt pas belasting betaald bij uitkering van de lijfrente en als dat na de AOW-leeftijd is, zijn de belastingtarieven een stuk lager. Op deze manier kan belastinguitstel en mogelijk ook belastingvoordeel gerealiseerd worden.

Heb je vragen over de transitievergoeding? Neem dan gerust contact met ons op via 071 888 5905 of stuur een e-mail naar info@wesseljuristen.nl.

Laat je VSO + transitievergoeding gratis controleren & berekenen.
Gratis VSO Controleren?