Advies of afspraak?
Bel 071-8885905 of mail ons

telefoon icoon email icoon

search

Agentuurovereenkomst

query_builder Leestijd 1 min

Bij het aangaan van een agentuurovereenkomst spreken partijen dat de ene partij (de agent) ten behoeve van de andere partij (de principaal) bemiddelt bij de totstandkoming van overeenkomsten.

De partij die wordt ingeschakeld om te bemiddelen wordt ‘de agent’ genoemd. De partij ten behoeve waarvan wordt bemiddeld, is ‘de principaal’. Voor deze bemiddeling wordt de agent beloond. De agent is echter niet ondergeschikt aan de principaal. Hij is slechts een tussenpersoon die op naam en voor rekening van de principaal, overeenkomsten kan sluiten. De agentuurovereenkomst zorgt er dus voor dat de agent verplicht en bevoegd is de door hem voorbereide transacties in naam en voor rekening van de principaal af te sluiten. Echter kan de agent ook alleen optreden als bemiddelaar. Hij bemiddelt dan bij de totstandkoming van de overeenkomst, maar is niet bevoegd om op naam en voor rekening van de principaal overeenkomsten te sluiten. In de agentuurovereenkomst kan worden afgesproken voor welke overeenkomsten de agent bevoegd is de principaal te binden en tot welk bedrag. Zo lang de agent binnen deze lijnen handelt, handelt hij in naam van de principaal.

Laat je VSO + transitievergoeding gratis controleren & berekenen.
Gratis VSO Controleren?