Advies of afspraak?
Bel 071-8885905 of mail ons

telefoon icoon email icoon

search

Zieke werknemers ontslaan bij reorganisatie

query_builder Leestijd 5 min

Ben je een werkgever die kampt met reorganisatie en zieke werknemers, of ben je een zieke werknemer en maak jij je zorgen omdat jouw bedrijf gaat reorganiseren? Lees dan vooral verder.

Reorganiseren

We horen de term reorganisatie wel vaker, maar wat is dit nou eigenlijk en wat voor invloed heeft dit op een bedrijf en haar werknemers? Als er sprake is van een reorganisatie vinden er veranderingen in het bedrijf waar je werkt plaats. Dit kan op verschillende manieren gebeuren. Andere benamingen hiervoor zijn ook wel herindelen, herstructureren of moderniseren. Er is vaak niet een bepaalde reden waarom een bedrijf moet reorganiseren. Het zijn vaak verschillende omstandigheden die gecombineerd plaatsvinden waardoor een reorganisatie een goede uitkomst biedt. 

Afspiegelingsbeginsel/ontslag

Bij een reorganisatie komen functies te vervallen en worden meerdere werknemers tegelijk ontslagen. Of je daadwerkelijk ontslagen wordt hangt van meerdere factoren af. Een werkgever heeft zich te houden aan het toepassen van het afspiegelingsbeginsel. Het afspiegelingsbeginsel houdt in dat alle werknemers met dezelfde functie in dezelfde leeftijdscategorie met elkaar vergeleken worden. Binnen elke (leeftijds)groep wordt er bekeken wie er als laatst onder contract is komen werken. Degene die het laatst is aangenomen wordt dan ook als eerst weer ontslagen. Als een werkgever vanwege een reorganisatie werknemers zou moeten ontslaan, dan staat het hem niet vrij zelf een selectie te maken van de werknemers die ontslagen moeten worden. Wel kan hij bepaalde werknemer uitzonderen van het afspiegelingsbeginsel.

Zieke werknemer ontslaan

Zoals wellicht al bekend is, mag een zieke werknemer niet ontslagen worden wegens ziekte. Zowel werkgever als werknemer dienen zich aan de voorgeschreven wettelijke bepalingen te houden waarin er een re-integratie traject op het eerste of tweede spoor wordt gevolgd. Maar hoe zit dit bij een reorganisatie? Mag een werkgever afscheid nemen van een zieke werknemer tijdens een reorganisatieproces? 

Een zieke werknemer mag niet door haar werkgever ontslagen worden omdat er sprake is van een wettelijk opzegverbod. Het opzegverbod houdt in dat een werkgever het dienstverband van de werknemer niet zomaar kan opzeggen voordat hij/zij volledig is hersteld. Dit opzegverbod blijft gelden als er sprake is van bedrijfseconomische redenen en de reorganisatie hiervan. 

Ook bij het toepassen van het afspiegelingsbeginsel is het niet mogelijk om een zieke werknemer te ontslaan. Als de zieke werknemer op basis van het afspiegelingsbeginsel überhaupt geselecteerd zou worden, blijft het opzegverbod gelden en zal de eerstvolgende werknemer die het laatst in dienst is getreden ontslagen worden. Er geldt wel een uitzondering op deze regel maar in vrijwel alle andere gevallen dien je er rekening mee te houden dat je een (langdurig)zieke werknemer niet in het kader van bedrijfseconomische reden of reorganisatie zou kunnen/mogen ontslaan. 

Uitzonderingen

Er geldt een uitzondering als we kijken naar het ontslaan van een zieke werknemer met een reorganisatie als ontslaggrond. Indien de zieke werknemer in kwestie naar verwachting op korte termijn herstelt is het mogelijk dat het UWV wel een ontslagvergunning afgeeft. Deze stelling moet wel onderbouwd kunnen worden op basis van een verklaring van de bedrijfsarts. Hierin moet er aangetoond worden dat de werknemer naar alle waarschijnlijkheid binnen vier weken, nadat het UWV een ontslagvergunning afgeeft, hersteld zal zijn.  Echter kan de werkgever pas tot opzegging van de arbeidsovereenkomst overgaan als de werknemer daadwerkelijk is hersteld. 

Conclusie

Al met al moet een werkgever er rekening mee houden dat een zieke werknemer in het kader van reorganisatie niet zomaar ontslagen kan worden. Dit heeft te maken met het opzegverbod. Het opzegverbod ziet erop toe dat de arbeidsovereenkomst niet kan worden opgezegd voordat hij of zij in alle volledigheid is hersteld. Een werkgever heeft vrijwel geen eigen inbreng met betrekking tot het ontslaan van haar werknemers. Het afspiegelingsbeginsel dient in acht genomen te worden. Mocht het zo zijn dat een zieke werknemer op basis van het afspiegelingsbeginsel voor ontslag geselecteerd zou moeten worden, is dit alsnog geen grond om de werknemer te kunnen ontslaan. Het UWV ziet namelijk toe op het afgeven van de ontslagvergunningen. Dit houdt in dat de werkgever een andere werknemer binnen dezelfde functie en leeftijdscategorie moet aandragen, op grond van het afspiegelingsbeginsel, dan de zieke werknemer. 

Echter bestaat er een uitzondering op deze regel. De werkgever kan de zieke werknemer wel voordragen voor het ontslag op basis van het afspiegelingsbeginsel indien er met een goede onderbouwing bewezen kan worden dat de desbetreffende werknemer binnen een korte termijn volledig herstelt zal zijn. Deze onderbouwing komt voort uit een professioneel oordeel van de bedrijfsarts die deze verklaring overhandigd. Uit deze verklaring moet wel echt duidelijk worden dat de werknemer naar alle waarschijnlijkheid binnen een tijdsbestek van vier weken weer herstelt zal zijn. Het UWV kan op deze wijze binnen vier weken een ontslagvergunning afgeven voor de zieke werknemer maar dit betekent niet dat hij/zij gelijk ontslagen kan worden. De werkgever dient alsnog te wachten tot de zieke werknemer volledig is hersteld voordat het contract opgezegd kan worden.

Laat je VSO + transitievergoeding gratis controleren & berekenen.
Gratis VSO Controleren?