Advies of afspraak?
Bel 071-8885905 of mail ons

telefoon icoon email icoon

search

Zelf je ontslagbrief schrijven

query_builder Leestijd 4 min

Als je niet meer voor je huidige werkgever wilt werken, bijvoorbeeld omdat je een nieuwe baan hebt gevonden, moet je een ontslagbrief schrijven. Bovendien moeten er in die ontslagbrief bepaalde gegevens opgenomen worden om rechtsgeldig te zijn. Alleen mondeling laten weten dat je ontslag neemt, is dus niet voldoende.

Uitzoekwerk
Voordat je de ontslagbrief schrijft, is het belangrijk om een aantal zaken uit te zoeken.

Je moet nagaan welke opzegtermijn voor jou geldt. Meestal is dit een maand, maar dit kan in jouw arbeidsovereenkomst of cao (collectieve arbeidsovereenkomst) anders zijn geregeld. Als je vóór de opzegtermijn weg wilt, is daar toestemming voor nodig en zul je met je werkgever moeten overleggen. Als je een overeenkomst voor bepaalde tijd hebt, is het belangrijk om te controleren of er een tussentijds opzegbeding in de arbeidsovereenkomst of cao is opgenomen. Als dit niet zo is, kun je de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet tussentijds opzeggen. Je zult dan tot het einde van de overeenkomst moeten wachten, tenzij je werkgever je toestemming geeft om eerder te stoppen.

Wanneer je ontslag neemt omdat je een nieuwe baan hebt gevonden, kijk dan ook of er geen concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst is opgenomen dat hieraan in de weg zou kunnen staan.

Als je zelf je dienstverband opzegt, heb je geen recht op een WW-uitkering. Als je binnen 26 weken wordt ontslagen bij je nieuwe werkgever, zal het UWV controleren wat de reden was van het opzeggen bij de vorige werkgever. Om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering, moet je kunnen aantonen dat je op het moment van opzegging vooruitzicht had op een nieuwe baan voor ten minste 26 weken.

Schrijven van de brief
Bij het schrijven van de ontslagbrief, moet je op een aantal punten letten.

Het adres van de werkgever (waar de brief naartoe wordt gestuurd) moet kloppen. Ook moet je jouw eigen naam, adresgegevens en functie vermelden. De voor jou geldende opzegtermijn moet in de brief vermeld worden, net als per wanneer je de arbeidsovereenkomst beëindigt. Je moet dus een duidelijke einddatum noemen.

Naast deze inhoudelijke eisen, moet de brief op correcte wijze ondertekend worden met plaatsnaam, datum, jouw naam en handtekening (de datum moet worden opgenomen, zodat bewezen kan worden dat je de opzegtermijn in acht neemt).

Eventueel zou je in de brief kunnen vragen om een (positief) getuigschrift. De werkgever is wettelijk verplicht om je een getuigschrift te geven als je daar om vraagt. Ook is het verstandig om te vragen of de werkgever in de maand na de ontslagdatum een eindafrekening opmaakt. Dit is een afrekening van alles waar je nog recht op hebt (loon, resterende vakantiedagen, vakantietoeslag). Deze afrekening wordt uitbetaald bij het einde van het dienstverband.

Het is raadzaam om de brief kort en zakelijk te houden en vooral te focussen op de positieve punten van het dienstverband. Laat (eventuele) negatieve punten zoveel mogelijk achterwege.

Verzending
De beste manier om de ontslagbrief te verzenden is per aangetekende post. Dan is de brief zelfs als de werkgever zou weigeren hem in ontvangst te nemen nog rechtsgeldig. Het is natuurlijk ook mogelijk om de brief per reguliere post of e-mail te versturen. Het kan dan wel lastig zijn om te bewijzen dat de werkgever de brief daadwerkelijk heeft ontvangen. Vraag daarom altijd of je werkgever wil bevestigen dat de brief in goede orde is ontvangen.

Voorbeeldbrief
Hier kun je gratis een voorbeeldbrief downloaden die aan alle wettelijke vereisten voldoet.

Heb je vragen over het schrijven van een ontslagbrief?
Neem gerust contact met ons op via ons telefoonnummer 071 888 5905 of via e-mail info@wesseljuristen.nl.

Laat je VSO + transitievergoeding gratis controleren & berekenen.
Gratis VSO Controleren?