Advies of afspraak?
Bel 071-8885905 of mail ons

telefoon icoon email icoon

search

WIA-uitkering

query_builder Leestijd 5 min

De WIA-uitkering is de uitkering die je kunt aanvragen als je door ziekte niet of minder kunt werken. WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.

Er zijn twee soorten WIA-uitkeringen:

  • WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Hiervoor kom je in aanmerking als je tijdelijk of gedeeltelijk ziek bent.
  • IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten). Hiervoor kom je in aanmerking als je niet of nauwelijks kunt werken en er maar een kleine kans is dat je herstelt.

Wanneer ben je gedeeltelijk (of helemaal) ziek?
Volgens het UWV ben je geheel ziek als je niet of nauwelijks kunt werken. Dit betekent dat het UWV je voor 80% of meer arbeidsongeschikt heeft verklaard. Je bent gedeeltelijk ziek als je tussen de 35% en de 80% ziek bent verklaard door het UWV. Ben je volgens het UWV minder dan 35% ziek, dan kom je niet in aanmerking voor een WIA-uitkering.

Wanneer ben je tijdelijk (of duurzaam) ziek?
Ben je (volgens het UWV) duurzaam arbeidsongeschikt, dan kom je in aanmerking voor de IVA-uitkering. Met duurzaam arbeidsongeschikt wordt bedoeld dat je voorlopig, in ieder geval de aankomende vijf jaar, niet kunt werken. Als dat niet het geval is, kom je hooguit in aanmerking voor de WGA-uitkering.

WGA-uitkering
Er zijn drie varianten van de WGA-uitkering: de loongerelateerde uitkering, de loonaanvullende uitkering en de vervolguitkering. De hoogte en maximale duur van deze uitkeringen verschillen onderling.  Het UWV beslist welke uitkering voor jou van toepassing is. Schematisch ziet de WIA er zo uit:

In welke situaties kom je (uiteindelijk) in de WIA terecht?
Als je ziek bent, kom je niet altijd (direct) in de WIA terecht. Als je in dienst was, zal je werkgever in de meeste gevallen eerst twee jaar lang je salaris moeten doorbetalen gedurende je ziekte. Ook kan het zijn dat je niet in de WIA maar (al dan niet eerst) in de Ziektewet terecht komt.

Je bent ziek en in dienst
Had je een werkgever toen je ziek werd? Dan betaalt de werkgever jouw salaris gewoon de eerste twee jaar door gedurende je ziekte. Daarna kom je in de WIA terecht, en heb je, afhankelijk van hoe het UWV jouw ziekte beoordeelt, dus recht op een WGA-uitkering of een IVA-uitkering. Let op: als je recht hebt op een IVA-uitkering, kan het zijn dat je al na 13 weken in aanmerking komt voor die uitkering in plaats van na twee jaar. Dit is een uitzondering op de hoofdregel.

Je bent ziek en hebt geen baan en geen WW-uitkering
Heb je geen baan? Dan ontvang je de eerste twee jaar geen WIA, maar een Ziektewet-uitkering. Daarna pas kun je in aanmerking komen voor de WIA.

Je bent ziek en hebt een WW-uitkering
Had je geen baan toen je ziek werd, maar wel een WW-uitkering? Dan ontvang je gedurende de eerste 13 weken van je ziekte een WW-uitkering, daarna volgt de Ziektewet en daarna (na twee jaar) de WIA-uitkering.

Hoe hoog zijn de uitkeringen?
Hoogte doorbetaling salaris werkgever
Zolang je in dienst bent, zal de werkgever je salaris moeten doorbetalen gedurende maximaal twee jaar. Hij zal niet het gehele salaris hoeven doorbetalen, maar wel minimaal 70% van het brutosalaris dat je verdiende. Let op: de cao (collectieve arbeidsovereenkomst) kan ten positieve afwijken van deze wettelijke regel.

Hoogte Ziektewet-uitkering
De hoogte van de uitkering van de Ziektewet bedraagt 70% van het dagloon (het bedrag dat je gemiddeld per dag verdiende in het jaar voordat je ziek werd). Tenzij het gaat om ziekte door orgaandonatie of zwangerschap, dan maak je aanspraak op 100% van het dagloon. Hoe het dagloon precies berekend wordt, is te vinden op de website van het UWV. 

Hoogte IVA-uitkering
De hoogte van de IVA-uitkering is ongeveer 75% van het laatstverdiende salaris.

Hoogte WGA-uitkering
De hoogte van de WGA-uitkering is minder makkelijk te berekenen, maar op de website van het UWV staan hiervoor rekentools. De hoogte van de uitkering zal bij een loongerelateerde en loonaanvullende uitkering ongeveer 70% van het laatstverdiende salaris zijn. De vervolguitkering is een stuk lager, omdat slechts aanspraak gemaakt kan worden op een percentage van het minimumloon – in plaats van het laatstverdiende salaris.

Hoe lang heb ik recht op een uitkering?
De Ziektewet-uitkering duurt nooit langer dan twee jaar. De WIA maakt een onderscheid tussen de WGA en de IVA. Voor de WGA geldt dat voor de loongerelateerde uitkering de duur wordt bepaald aan de hand van het arbeidsverleden, dit wisselt dus per persoon. Bij de loonaanvullende uitkering, de vervolguitkering en de IVA geldt dat – als er niets verandert in de situatie – deze uitkeringen tot maximaal de AOW-leeftijd duren.

Heb je vragen over de WIA-uitkering? Neem dan gerust contact met ons op via 071 888 5905 of stuur een e-mail naar info@wesseljuristen.nl.

Laat je VSO + transitievergoeding gratis controleren & berekenen.
Gratis VSO Controleren?