Advies of afspraak?
Bel 071-8885905 of mail ons

telefoon icoon email icoon

search

Wet invoering minimumuurloon

query_builder Leestijd 4 min

Op 1 januari 2024 is het wettelijk minimumuurloon ingevoerd. Dit brengt ingrijpende veranderingen met zich mee voor werkgevers en werknemers. Er worden geen vaste minimum dag-, week- en maandlonen meer voorgeschreven door de wet. Dit zorgt ervoor dat werkgevers zich moeten aanpassen aan een nieuw systeem. In dit artikel gaan we dieper in op de verschillende aspecten van deze verandering en vragen die werkgevers en werknemers hierover kunnen hebben.

Wat houdt de wet invoering minimumuurloon in?

De wet houdt in dat werkgevers vanaf 1 januari 2024 verplicht zijn een wettelijk minimumuurloon te betalen. Dit wettelijk minimumuurloon is een bedrag van €13,27 per uur. Voorheen was er enkel een minimum dag-, week- en maandloon waar werkgevers zich aan moesten houden.

Hoe zit het met werknemers onder de 21 jaar?

Voor werknemers onder de 21 jaar gelden specifieke regels met betrekking tot het minimumuurloon. In plaats van het algemene minimumuurloon van €13,27 per uur, worden er vaste minimumuurlonen per leeftijd vastgesteld. Deze leeftijdsafhankelijke tarieven worden door de overheid vastgesteld. Het is van essentieel belang dat werkgevers op de hoogte zijn van deze leeftijdsgebonden tarieven. Dit is om te voorkomen dat zij in strijd handelen met de wetgeving. Juist jongeren onder de 21 jaar worden het minimumloon betaald. Het is dus van belang dat werkgevers dit in de gaten houden, omdat dit elk jaar weer kan veranderen. Hieronder zijn de huidige jeugdminimumuurlonen te vinden:
20 jaar: €10,62
19 jaar: €7,96
18 jaar: €6,64
17 jaar: €5,24
16 jaar: €4,58
15 jaar: €3,98
Op de site van de Rijksoverheid zijn altijd de huidige minimumuurlonen te vinden.

Mag je een vaste beloning per maand afspreken?

Een belangrijke overweging voor werkgevers en werknemers is om een vaste beloning per maand af te spreken. Bij arbeidsvoorwaarden onderhandelingen wordt er vaak gesproken van een bruto maandloon. Door de invoering van de wet minimumuurloon zijn er voorwaarden verbonden aan het afspreken van een vaste beloning per maand. Het is essentieel dat er sprake is van een vast overeengekomen arbeidsduur per week. Deze voorwaarde moet expliciet worden vastgelegd in een cao of in de individuele arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer. Wessel Juristen kan helpen bij het opstellen van de arbeidsovereenkomst om ervoor te zorgen dat alle relevante voorwaarden juridisch waterdicht zijn. Hierbij houden wij niet alleen rekening met de huidige wetgeving maar ook met toekomstige veranderingen. Een arbeidsovereenkomst die op 1 januari 2024 in werking treedt wordt van te voren al opgesteld en getekend. Dit betekent dat je als werkgever op de hoogte moet zijn van de nieuwe regelgeving zoals de invoering van het minimumuurloon.

Wil je meer informatie over de invoering van het wettelijk minimumuurloon?

De overheid heeft een uitgebreid veelgestelde vragen document opgesteld. Dit document is een informatiebron voor zowel werkgevers als werknemers en biedt antwoorden op specifieke vragen met betrekking tot deze nieuwe wetgeving. Klik hier om dit document te lezen.

Hoe bereken je een vast bedrag per maand bij een vaste arbeidsduur in de week, op basis van het minimumuurloon?

Voor werkgevers die vaste maandelijkse bedragen willen berekenen op basis van het minimumuurloon, is onderstaande formule noodzakelijk:

Vast bedrag per maand = (aantal arbeidsuren in betreffende kalenderjaar / 12 ) x minimumuurloon

Bovenstaande formule is echter niet geschikt voor werknemers die variabele uren per week werken of bijvoorbeeld seizoensgebonden werk verrichten. Indien dit het geval is, is het raadzaam om bij deze werknemers het vaste minimumuurloon aan te houden en geen vast bedrag per maand af te spreken.

Heb je nog vragen?

Heb je verder nog vragen over het minimumuurloon of andere arbeidsvoorwaarden? Of heb je graag begeleiding bij het opstellen van de arbeidsovereenkomsten van jouw werknemers? Neem een kijkje op www.arbeidsrechtasaservice.nl en kom meer over onze arbeidsrechtwerkzaamheden te weten. Liever snel communiceren? Wij zijn elke werkdag van 9:00 tot 18:00 te bereiken op 071-8885905, of chat met een van onze juristen via de site.

Laat je VSO + transitievergoeding gratis controleren & berekenen.
Gratis VSO Controleren?