Advies of afspraak?
Bel 071-8885905 of mail ons

telefoon icoon email icoon

search

Wanneer wordt een transitievergoeding uitbetaald?

query_builder Leestijd 4 min

Wil je weten wanneer een transitievergoeding wordt uitbetaald? Lees dan dit artikel.

Wat is een transitievergoeding?
De transitievergoeding, ook wel een ontslagvergoeding genoemd, is een brutobedrag dat je van je werkgever ontvangt wanneer je wordt ontslagen. De transitievergoeding kan voor verschillende doelen worden ingezet, hier mag je zelf in kiezen. Het doel van de transitievergoeding is de transitie van werk naar werk te vergemakkelijken. Je kunt met dit geld bijvoorbeeld kiezen voor om- of bijscholing zodat je sneller aan een nieuwe baan komt. De hoogte van de vergoeding is wettelijk bepaald en beslaat een derde van het bruto maandsalaris per gewerkt jaar. Je vraagt je misschien dan af: wanneer wordt een transitievergoeding uitbetaald? Je komt in aanmerking voor een transitievergoeding: 

  • Als je de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebt bereikt
  • Als je ontslagen bent (en dus meestal niet als je zelf ontslag hebt genomen)
  • Als je 18 jaar of ouder bent (tenzij je relatief veel hebt gewerkt)

Wanneer wordt een transitievergoeding uitbetaald?
De transitievergoeding moet worden uitbetaald aan het einde van het dienstverband. Dit houdt in dat deze moet worden uitbetaald bij de eindafrekening, dus bij de uitbetaling van de overige vorderingen die de werknemer op de werkgever heeft. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld achterstallig salaris, nog niet genoten vakantiedagen en het opgebouwde vakantiegeld en eventuele bonussen naar rato.

Wat als mijn werkgever de transitievergoeding niet uitbetaald?
De werkgever dient de transitievergoeding tegelijk met je eindafrekening te betalen. Als hij dit niet doet, dan kun je hem of haar aanschrijven (bijvoorbeeld per e-mail) en verzoeken dit zo snel mogelijk alsnog te doen. Let op: je hebt tot uiterlijk drie maanden na het einde van je dienstverband om je transitievergoeding te vorderen. Dat houdt in dat je tot uiterlijk één dag voor het aflopen van die termijn je verzoek hiertoe bij de rechtbank ingediend moet hebben, omdat anders je recht op deze transitievergoeding komt te vervallen. Bij het te laat betalen van loon, is je werkgever een boete verschuldigd. Als je werkgever na een maand na je uitdiensttreding je eindafrekening nog niet heeft voldaan, dan kun je hem aanschrijven en verzoeken om alsnog te betalen. Als hij na een maand en drie dagen nog steeds niet betaald heeft, dan mag je rente en een boete vorderen. Dus: wanneer wordt een transitievergoeding uitbetaald? Uiterlijk een maand na het einde van jouw dienstverband.

Conclusie
Je transitievergoeding moet voldaan worden gelijktijdig met je eindafrekening. Dit is tot een maand na je einde dienstverband. Je hebt uiterlijk drie maanden de tijd om je transitievergoeding (bij de rechtbank) te vorderen, anders vervalt het recht op je transitievergoeding. Ben je direct op zoek naar een handige tool om je transitievergoeding te berekenen? Klik dan hier.

Heb je nog vragen over wanneer een transitievergoeding wordt uitbetaald? Bel ons gerust.

 

Laat je VSO + transitievergoeding gratis controleren & berekenen.
Gratis VSO Controleren?