Advies of afspraak?
Bel 071-8885905 of mail ons

telefoon icoon email icoon

search

Proeftijd

query_builder Leestijd 3 min

Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst wordt meestal een proeftijd afgesproken, maar dit is niet verplicht. De proeftijd is een soort kennismakingsperiode waarin de werkgever kan zien hoe de werknemer bevalt. Als werknemer kun je in deze periode kijken of het bedrijf en de functie bij je passen. Tijdens de proeftijd mogen werkgever en werknemer allebei de arbeidsovereenkomst opzeggen zonder opzegtermijn en zonder ingewikkelde procedures te moeten volgen.

Gelijk voor werkgever en werknemer
De proeftijd moet voor beide partijen gelijk zijn. Jouw werkgever kan niet voor zichzelf een termijn van twee maanden vaststellen, terwijl die voor jou maar één maand geldt. Gebeurt dit wel, dan is de afspraak ‘nietig’ en dus ongeldig. Voor de wet is het dan alsof er helemaal geen proeftijd is afgesproken.

Schriftelijk
Een proeftijd moet altijd schriftelijk zijn afgesproken, zodat terug is te vinden wat de duurt is en wanneer deze voorbij is. Meestal staat de duur opgenomen in je contract. Het kan ook zijn dat de proeftijd pas wordt afgesproken als je net in dienst bent. Het is dan wel belangrijk dat deze afspraak dan op papier wordt gezet. Mondelinge afspraken zijn namelijk niet geldig.

Duur
De duur van de proeftijd hangt af van het soort contract dat je aangaat:

  • Bij een vast contract voor onbepaalde tijd mag de termijn maximaal twee maanden zijn. Dit geldt ook voor een tijdelijk contract dat is aangegaan voor twee jaar of langer.
  • Bij een tijdelijk contract van tussen de zes maanden en twee jaar, mag de termijn maximaal worden vastgesteld op één maand. Maar let op, van dit maximum mag worden afgeweken als dit in de cao (collectieve arbeidsovereenkomst) is afgesproken.
  • Bij een contract van zes maanden of minder mag geen proeftijd worden afgesproken.

 

Als jouw werkgever met jou een proeftijd met een langere duur afspreekt dan wettelijk is toegestaan, is deze afspraak ‘nietig’ en dus ongeldig. Voor de wet is het dan alsof er helemaal geen proeftijd is afgesproken.

Opvolgende arbeidsovereenkomsten
Er mag geen proeftijd worden afgesproken als er sprake is van ‘opvolgend werkgeverschap’ of een ‘opvolgende arbeidsovereenkomst’. Een opvolgende arbeidsovereenkomst ontstaat wanneer je na het einde van je contract een nieuw contract aangaat met dezelfde werkgever en je min of meer dezelfde functie krijgt. Het wordt gezien als een vergelijkbare functie als er geen andere of nieuwe vaardigheden of verantwoordelijkheden bij de functie komen kijken.

Is er sprake van een totaal andere functie bij dezelfde werkgever, dan valt dit niet onder een opvolgende arbeidsovereenkomst. Er mag in dat geval wel opnieuw een proeftijd worden afgesproken. Maar let op: binnen deze periode mag de werkgever je niet ontslaan, maar je alleen terugplaatsen naar je oude functie.

Opvolgend werkgeverschap
Bij opvolgend werkgeverschap mag de nieuwe werkgever geen proeftijd met je afspreken. Er is sprake van opvolgend werkgeverschap als je voor (ongeveer) dezelfde functie een contract aangaat met een nieuwe werkgever die al inzicht heeft in jouw functioneren. Een voorbeeld hiervan is als een werkgever een uitzendkracht in dienst neemt en dus al kennis had gemaakt met de werknemer tijdens het uitzendcontract.

Heb je vragen over de proeftijd?
Neem gerust contact met ons op via ons telefoonnummer 071 888 5905 of via e-mail info@wesseljuristen.nl.

Laat je VSO + transitievergoeding gratis controleren & berekenen.
Gratis VSO Controleren?