Advies of afspraak?
Bel 071-8885905 of mail ons

telefoon icoon email icoon

search

Arbeidsmediation

query_builder Leestijd 4 min

Bij arbeidsmediation wordt een conflict tussen werkgever en werknemer opgelost onder begeleiding van een onafhankelijke mediator. Tijdens mediation worden een of meerdere gesprekken gevoerd met het doel samen tot een oplossing te komen waar beide partijen achter staan.

Een mediator is een neutrale gespreksleider. In tegenstelling tot een rechter, kan een mediator geen (bindende) beslissingen opleggen. In principe is ieder arbeidsconflict geschikt voor mediation, zolang werkgever en werknemer maar bereid zijn het conflict via mediation op te lossen.

Opstarten traject
Arbeidsmediation kan gestart worden op initiatief van de werkgever of de werknemer, of geadviseerd worden door een rechter of bedrijfsarts. De werkgever en de werknemer kiezen vervolgens samen een mediator uit. Mediators kunnen gespecialiseerd zijn in verschillende (rechts)gebieden. Bij een arbeidsconflict is het dan ook aan te raden om een in arbeidsrecht gespecialiseerde mediator te kiezen.

Is de keuze voor de mediator gemaakt, dan volgen er individuele intakegesprekken. De betrokken partijen voeren los van elkaar een eerste gesprek met de mediator, zodat de mediator de verschillende kanten van het conflict kan horen. Daarna ondertekenen de partijen een mediationovereenkomst, waarin de afspraken met betrekking tot de mediation worden vastgelegd. Hierbij kun je denken aan afspraken over de vertrouwelijkheid en geheimhouding van de gesprekken en dat beide partijen zich zullen inspannen om tot een goed einde te komen.

De mediation
Is de mediationovereenkomst ondertekend, dan kan de mediation van start. In een of enkele gesprekken wordt gezocht naar een gezamenlijke oplossing voor het conflict. De werkgever en werknemer kunnen hun standpunt toelichten en de mediator zal vragen stellen en de situatie samenvatten. Ook zullen er onderhandelingen plaatsvinden, waarbij de mediator aanstuurt op een oplossing waarbij de belangen van beide partijen in acht worden genomen. Als de partijen er samen uitkomen, worden de oplossing en de tijdens mediation besproken afspraken vastgelegd in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst.

Mislukte mediation
Het is ook mogelijk dat de mediation niet slaagt en beëindigd wordt. De mediator kan het traject beëindigen, maar ook de werkgever of werknemer kan aangeven geen vertrouwen meer te hebben in de mediation. Over het algemeen zal het conflict dan alsnog aan de rechter worden voorgelegd.

Vrijwillig
Mediation is een vrijwillig proces. Geen van de partijen kan gedwongen worden eraan deel te nemen. Vandaar dat beide partijen de mogelijkheid hebben om de mediation op ieder moment te beëindigen.

Voordelen
Mediation heeft een aantal voordelen ten opzichte van een procedure bij de rechter. Zo is mediation sneller, goedkoper en hebben de betrokken partijen invloed op de uitkomst. Bovendien zorgt het informele karakter van mediation ervoor dat de relatie tussen de werkgever en werknemer in de meeste gevallen minder schade zal oplopen, en soms zelfs geheel te redden valt.

Nadelen
Het nadeel van mediation is dat een mediator geen oplossing kan afdwingen. Of mediation het conflict kan oplossen, hangt dus helemaal af van de houding van de betrokken partijen. Het kan zijn dat de mediation mislukt en het conflict uiteindelijk alsnog door de rechter beslecht moet worden.

Kosten
De kosten van mediation bestaan hoofdzakelijk uit het uurtarief van de mediator. In geval van een arbeidsconflict zal de werkgever deze kosten doorgaans voor zijn rekening nemen. Het is ook mogelijk om af te spreken dat ieder de helft van de gemaakte kosten betaalt. Wanneer je door de rechter wordt doorverwezen naar een mediator, wordt de mediation op basis van een subsidieregeling vaak voor 2,5 uur vergoed.

Juridisch adviseur
Het staat beide partijen vrij een juridisch adviseur (jurist of advocaat) mee te nemen naar de mediationgesprekken. Vooral bij de onderhandelingen kan dit van toegevoegde waarde zijn.

Heb je vragen over arbeidsmediation? Neem dan gerust contact met ons op via 071 888 5905 of stuur een e-mail naar info@wesseljuristen.nl.

Laat je VSO + transitievergoeding gratis controleren & berekenen.
Gratis VSO Controleren?