Iedereen in dienst beschikt over een (al dan niet mondelinge) arbeidsovereenkomst. Maar waar moet je eigenlijk op letten bij het aangaan hiervan? En welke bedingen in die (schriftelijke) overeenkomst moet je nog eens extra goed lezen voordat je het contract ondertekent? Hieronder zijn een aantal artikelen opgenomen die hier meer duidelijkheid over geven.