Advies of afspraak?
Bel 071-8885905 of mail ons

telefoon icoon email icoon

search

Vaststellingsovereenkomst (VSO)

query_builder Leestijd 5 min

Als je wordt ontslagen kan het zijn dat je met een vaststellingsovereenkomst (VSO) te maken krijgt. Met deze overeenkomst tref je een bindende regeling met je werkgever. Jullie kunnen na het tekenen van een VSO niet meer zomaar naar de rechter stappen.

Er wordt bij ontslag vaak een VSO afgesproken zodat werkgever en werknemer weten waar ze aan toe zijn. Zonder VSO verkeren beide partijen in onzekerheid: de omstandigheden en gevolgen van het ontslag blijven onduidelijk en moeten op een andere manier worden vastgelegd, bijvoorbeeld bij de rechter of het UWV. Deze procedures kunnen veel tijd en geld kosten en de betrokkenen hebben bovendien niets te zeggen over het eindresultaat. Bij het opstellen van een VSO houden werkgever en werknemer zelf de controle.

WW-veilig
Met een VSO kom je in principe in aanmerking voor een WW-uitkering. De VSO moet dan wel aan deze voorwaarden voldoen: 

 • Het initiatief voor beëindiging van de [arbeidsovereenkomst] moet uitgaan van de werkgever.
 • Het ontslag houdt geen verband met een door werknemer veroorzaakte dringende reden voor het ontslag, zoals ontslag op staande voet.
 • De voor de werkgever geldende opzegtermijn moet in acht genomen worden.

 

Inhoud VSO
Dit zijn de meest voorkomende punten waarover afspraken worden gemaakt in een VSO:

 • Einddatum

Dit is het belangrijkste onderdeel van de VSO. Jullie bepalen samen per wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt.

 • Eindafrekening

Dit is de uitbetaling van alle nog openstaande kosten zoals vakantiegeld, niet-opgenomen vakantiedagen, dertiende maand, bonussen en/of studiekosten. In de VSO spreek je af op welke datum deze eindafrekening wordt overgemaakt. Dit dient uiterlijk één maand na het einde van het dienstverband te gebeuren. De werkgever moet zorgen voor een correcte afwikkeling van de eindafrekening en een specificatie van de te betalen kosten.

 • Ontslagvergoeding

Meestal wordt er een ontslagvergoeding voor de werknemer afgesproken. De hoogte kan bepaald worden aan de hand van de wettelijke regels over de transitievergoeding, maar hier mag in de VSO van afgeweken worden. 

 • Vrijstelling van werk

Als het ontslag voor een verstoorde arbeidsrelatie zorgt, ligt het niet voor de hand dat je tot het einde van de arbeidsovereenkomst door blijft werken. In een VSO kun je deels of geheel vrijgesteld worden van werk met loondoorbetaling. Ook zonder verstoorde arbeidsrelatie kan de werkgever je vrijstellen van werk, bijvoorbeeld omdat er onvoldoende werk is of om je tijd te geven om te solliciteren. 

 • Verval of uitbetaling verlofdagen

Normaal gesproken heb je als werknemer bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst recht op uitbetaling van niet-opgenomen verlofdagen. Hier kunnen ook andere afspraken over gemaakt worden. Zo kunnen jullie afspreken dat in ruil voor vrijstelling van werk niet-opgenomen verlofdagen (deels) vervallen.

 • Inleveren bedrijfseigendommen

Als je bedrijfseigendommen in bezit hebt, zoals een laptop, telefoon of een leaseauto, zul je deze bij het einde van de arbeidsovereenkomst (of eerder) moeten teruggeven. Ook hier kun je in een VSO andere afspraken over maken. Zo kunnen jullie afspreken dat je een telefoon of laptop van de werkgever overneemt. 

 • Outplacement

Een outplacementbureau kan je helpen bij het vinden van ander werk. In een VSO kan worden afgesproken dat de werkgever een budget ter beschikking stelt voor het inhuren van zo’n bureau. 

 • Geheimhoudingsbeding

In veel arbeidsovereenkomsten wordt opgenomen dat de werknemer de bedrijfsgeheimen niet openbaar mag maken of anderszins schenden. Dit beding kan in een VSO nog eens benadrukt worden. 

 • Concurrentiebeding

In de VSO kan een concurrentiebeding uit de arbeidsovereenkomst worden beperkt of geschrapt. Als hier geen afspraken over worden gemaakt, moet je ervan uitgaan dat het concurrentiebeding blijft gelden.

 • Getuigschrift en referenties

In de VSO kan worden afgesproken dat de werkgever een positief getuigschrift en/of gunstige referenties schrijft, zodat je een goede kans maakt op de arbeidsmarkt.

 • Terugbetaling studiekosten

Als jullie hebben afgesproken dat eventuele studiekosten deels of geheel terugbetaald moeten worden bij ontslag, is het verstandig dit nogmaals op te nemen in de VSO. 

 • Vergoeding rechtsbijstand

Ook kan in een VSO worden opgenomen dat de werkgever budget vrijmaakt voor eventuele juridische kosten van de werknemer. Dit stelt jou in de gelegenheid juridisch advies in te winnen en/of de VSO door een onafhankelijk juridisch adviseur laten controleren.

 • Bedenktijd

Je mag als werknemer de VSO zonder opgaaf van redenen ontbinden binnen een redelijke termijn na ondertekening. Als jullie hier een bepaling over hebben opgenomen in de VSO, dan is die bedenktijd 14 dagen. Is er geen bepaling opgenomen over de bedenktijd, dan mag je zelfs 21 dagen na ondertekening nog ontbinden. 

 • Finale kwijting

Vaak wordt in een VSO opgenomen dat partijen ‘finaal van elkaar gekweten zijn’. Dit betekent dat na ondertekening van de VSO de werkgever en de werknemer over en weer niets meer van elkaar te vorderen hebben (behalve natuurlijk dat wat in de VSO is afgesproken). 

 • Datum ondertekening
  In de VSO moet staan vanaf welke datum de VSO wordt aangegaan. 

Heb je vragen over een vaststellingsovereenkomst?
Neem gerust contact met ons op via ons telefoonnummer 071 888 5905 of via e-mail info@wesseljuristen.nl.

Laat je VSO + transitievergoeding gratis controleren & berekenen.
Gratis VSO Controleren?