Advies of afspraak?
Bel 071-8885905 of mail ons

telefoon icoon email icoon

search

Transitievergoeding voorwaarden

query_builder Leestijd 6 min

Als werknemer moet je aan een aantal voorwaarden voldoen om recht te hebben op een transitievergoeding. Lees hier verder.

Transitievergoeding voorwaarden
De transitievergoeding, ook wel een ontslagvergoeding genoemd, is een brutobedrag dat je van je werkgever ontvangt wanneer je wordt ontslagen. De transitievergoeding kan voor verschillende doelen worden ingezet, hier mag je zelf in kiezen. Het doel van de transitievergoeding is de transitie van werk naar werk te vergemakkelijken. Je kunt met dit geld bijvoorbeeld kiezen voor om- of bijscholing zodat je sneller aan een nieuwe baan komt. De hoogte van de vergoeding is wettelijk bepaald en beslaat een derde van het bruto maandsalaris per gewerkt jaar. Wat zijn de voorwaarden voor transitievergoeding?

Wanneer kom je in aanmerking voor een transitievergoeding?

  • Als je 18 jaar of ouder bent (tenzij je relatief veel hebt gewerkt);
  • Als je de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebt bereikt;
  • Als je ontslagen bent (en dus meestal niet zelf ontslag hebt genomen).


Geen recht op transitievergoeding bij het zelf nemen van ontslag
In principe heb je geen recht op een transitievergoeding wanneer je zelf ontslag neemt, tenzij je ontslag neemt omdat je werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld (of na gelaten). Er is niet zomaar sprake van ernstige verwijtbaarheid, immers dit gaat verder dan gewone verwijtbaarheid. De werkgever moet dus wel iets zeer ernstigs hebben gedaan. Enkele voorbeelden en voorwaarden voor transitievergoeding wanneer er sprake zou kunnen zijn van ernstige verwijtbaarheid aan de kant van de werkgever:

  • De arbeidsverhouding is verstoord geraakt als gevolg van seksueel getint of overschrijdend gedrag van de werkgever waardoor de arbeidsrelatie volledig verstoord raakt.
  • De werkgever discrimineert.
  • De werkgever komt zijn verplichtingen in het kader van een re-integratie van een zieke werknemer niet na.
  • De werkgever voert een valse grond aan voor ontslag.
  • De werkgever heeft opgezegd in strijd met een opzegverbod.


Naar de rechter
Bovenstaande lijst is niet volledig, dit zijn slechts voorbeelden. Wel moet er rekening mee gehouden worden dat de werkgever niet uit zichzelf een transitievergoeding zal toekennen in deze gevallen, er zal naar de rechter moeten worden gestapt. Hoewel het in bovenstaande voorbeelden meestal wel duidelijk is dat de werkgever zich ernstig misdragen heeft, is dit niet per se noodzakelijk om een rechter te doen besluiten een transitievergoeding aan de werknemer toe te kennen.

In principe alleen een transitievergoeding bij ontslag door je werkgever
Wat zijn dus de transitievergoeding voorwaarden? Je hebt in feite alleen recht op een transitievergoeding wanneer je wordt ontslagen, wanneer je contract niet wordt verlengd of wanneer je ontslag te wijten is aan ernstig verwijtbaar handelen van je werkgever. Je mag dan niet zelf verwijtbaar werkloos zijn geworden. Dat houdt in dat als je ontslagen wordt omdat je iets ergs hebt gedaan (zoals het stelen van je baas) je geen recht hebt op een transitievergoeding.

Transitievergoeding voorwaarden bij een vaststellingsovereenkomst
Wanneer je akkoord gaat met een ontslag (bijvoorbeeld via een vaststellingsovereenkomst) dan noemen we dat een ontslag met wederzijds goedvinden. Bij een dergelijk ontslag kun je wel onderhandelen over een beëindigingsvergoeding en kun je een transitievergoeding bedingen. Werkgevers geven deze in veel gevallen dan alsnog mee. Dat ligt aan je situatie en je onderhandelingspositie.

Wij adviseren wel om eerst juridisch advies in te winnen voordat je ontslag neemt of akkoord gaat met je ontslag, omdat hier veel haken en ogen aan zitten. Daarnaast kan het ook negatieve gevolgen hebben voor je toekomst en een eventuele uitkering.

Conclusie over transitievergoeding voorwaarden
De hoofdregel is dat je alleen recht op een transitievergoeding wanneer je ontslagen wordt. Je hebt hier geen recht op wanneer je zelf ontslag neemt, tenzij de werkgever zich ernstig verwijtbaar gedragen heeft. Ook indien je jonger bent dan 18 jaar of wanneer je je pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt, heb je meestal geen recht op een transitievergoeding. Dit zijn dan de transitievergoeding voorwaarden. Bij een ontslag met wederzijds goedvinden zou je een transitievergoeding (of meer) eruit kunnen onderhandelen, maar je doet er dan verstandig aan om een jurist in de arm te nemen om dit voor je te doen.

Vragen? Neem gerust contact met ons op.

 

Laat je VSO + transitievergoeding gratis controleren & berekenen.
Gratis VSO Controleren?