Advies of afspraak?
Bel 071-8885905 of mail ons

telefoon icoon email icoon

search

Transitievergoeding voor uitzendkracht

query_builder Leestijd 6 min

Vragen over transitievergoeding voor uitzendkracht? Lees hier verder.

Wat is een transitievergoeding?

De transitievergoeding, ook wel een ontslagvergoeding genoemd, is een brutobedrag dat je van je werkgever ontvangt wanneer je wordt ontslagen. De transitievergoeding kan voor verschillende doelen worden ingezet, hier mag je zelf in kiezen. Het doel van de transitievergoeding is de transitie van werk naar werk te vergemakkelijken. Je kunt met dit geld bijvoorbeeld kiezen voor om- of bijscholing zodat je sneller aan een nieuwe baan komt. De hoogte van de vergoeding is wettelijk bepaald en is een derde van het bruto maandsalaris per gewerkt jaar. Wanneer kom je in aanmerking voor een transitievergoeding?

 

  • Als je ontslagen bent (en dus meestal niet als je zelf ontslag hebt genomen)
  • Als je 18 jaar of ouder bent (tenzij je relatief veel hebt gewerkt)
  • Als je de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebt bereikt

 

Berekenen transitievergoeding

Kortom, wanneer je wordt ontslagen heb je in de meeste gevallen recht op een transitievergoeding. Ben je direct op zoek naar een handige tool om je transitievergoeding te berekenen? Klik dan hier voor de tool.

Aan welk bedrag moet je dan denken? Dit hangt af van een aantal dingen. Bij het berekenen van de transitievergoeding zijn de volgende factoren van belang:

 

  • De duur van de gewerkte periode bij je werkgever (dus het aantal gewerkte jaren, maanden en dagen)
  • Het bruto maandsalaris (inclusief het vakantiegeld)
  • Een eventuele 13e maand of bonus

 

Er wordt een derde (1/3) van het bruto maandsalaris per jaar (dat je in dienst bent, dus ook de jaren dat je ziek was) gerekend voor de berekening van de transitievergoeding. De maximale hoogte bedraagt nu in 2024 € 94.000, – tenzij je jaarsalaris hoger ligt, dan is de maximale hoogte een bruto jaarsalaris. De maximale hoogte wordt ieder jaar opnieuw geïndexeerd. En hoe zit het met transitievergoeding voor uitzendkracht?

 

Uitzendkrachten hebben ook recht op een transitievergoeding

Ook indien je als uitzendkracht door je werkgever wordt ontslagen (of indien je contract niet wordt verlengd) heb je recht op een transitievergoeding. Voor 1 januari 2020 was dit op een

andere manier geregeld, maar sinds de intreding van de Wet Arbeid in Balans op 1 januari 2020 is de positie van uitzendkrachten positief veranderd. Ook als uitzendkracht bouw je nu vanaf dag 1 de transitievergoeding op. Er bestaat dus transitievergoeding voor uitzendkracht.

 

Berekening transitievergoeding voor uitzendkracht

Voor de berekening van de transitievergoeding voor uitzendkracht is er weinig tot geen verschil ten opzichte van een gewone werknemer. De uitzendkracht ontvangt een transitievergoeding voor ieder jaar dat de uitzendkracht in tijdelijke of vaste dienst werkzaam is geweest bij de werkgever. Het is dus zo dat een uitzendkracht gelijk staat aan de medewerker die werkzaam is op basis van een arbeidsovereenkomst van het bedrijf zelf, tenminste als het gaat om de transitievergoeding. Wel is er niet altijd een vast bruto maandsalaris, hierover kan dan een gemiddelde berekend worden.

 

Opbouw jaren voor berekening transitievergoeding voor uitzendkracht

Indien de uitzendkracht in dienst treedt bij de inlener, ontvangt hij of zij geen transitievergoeding van het uitzendbureau (de oud werkgever), maar loopt de opbouw van het aantal dienstjaren voor de berekening van de transitievergoeding wel door. Dit wordt soms (dus bij een ontslag bij de nieuwe werkgever) vergeten waardoor de transitievergoeding voor uitzendkracht te laag uitkomt.

 

Conclusie

Ook een uitzendkracht heeft recht opeen transitievergoeding. Vragen over dit onderwerp?

Neem
dan gerust contact op met ons kantoor en wij helpen u graag.
Laat je VSO + transitievergoeding gratis controleren & berekenen.
Gratis VSO Controleren?