Advies of afspraak?
Bel 071-8885905 of mail ons

telefoon icoon email icoon

search

Transitievergoeding statutair directeur

query_builder Leestijd 4 min

Is er recht op transitievergoeding voor een statutair directeur? Lees hierover verder in dit artikel.

Wat is een transitievergoeding?

De transitievergoeding, ook wel een ontslagvergoeding genoemd, is een bruto-bedrag dat je van je werkgever ontvangt wanneer je wordt ontslagen. De transitievergoeding kan voor verschillende doelen worden ingezet, hier mag je zelf in kiezen. Het doel van de transitievergoeding is de transitie van werk naar werk te vergemakkelijken. Je kunt met dit geld bijvoorbeeld kiezen voor om- of bijscholing zodat je sneller aan een nieuwe baan komt. De hoogte van de vergoeding is wettelijk bepaald en beslaat een derde van het bruto maandsalaris per gewerkt jaar. Hoe zit het dan met de transitievergoeding voor een statutair directeur?

Wat is het verschil tussen een statutair directeur en een titulair directeur?

Er kan binnen een onderneming sprake zijn van een statutair directeur of een titulair directeur. Een titulair directeur is een gewone werknemer (waarvoor het gewone ontslagrecht geldt) en hij of zij heeft een (gewone) arbeidsovereenkomst. Het is dus een werknemer met de titel directeur, maar dit is dan geen bestuurder (hij of zij zit niet in het bestuur). Deze persoon heeft bij een ontslag dus recht op een transitievergoeding.

Transitievergoeding voor statutair directeur?

Een statutair directeur daarentegen is benoemd middels een formeel benoemingsbesluit door de AVA (algemene vergadering van aandeelhouders). Ook een statutair directeur of bestuurder heeft recht op een transitievergoeding mits de statutair bestuurder een werknemer is. Een statutair directeur is benoemd middels een formeel benoemingsbesluit door de AVA (algemene vergadering van aandeelhouders). De statutair bestuurder heeft een iets andere positie in het recht. De statutair bestuurder kan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon zijn. Deze directeur kan middels een arbeidsovereenkomst of middels een managementovereenkomst verbonden zijn. Als er sprake is van een arbeidsovereenkomst, dan is er rech op transitievergoeding voor de statutair directeur. Overigens loopt het ontslag niet via de rechter of het UWV maar geschiedt door een besluit van de AVA of de RvC (Raad van Commissarissen).

Conclusie

Een statutair directeur kan ook aanspraak maken op een transitievergoeding mits hij werknemer is binnen de onderneming. Een titulair directeur is sowieso een werknemer waardoor iemand met deze functie dus sowieso recht heeft op een transitievergoeding bij ontslag. Er is dus recht op transitievergoeding voor de statutair directeur.
Laat je VSO + transitievergoeding gratis controleren & berekenen.
Gratis VSO Controleren?