Advies of afspraak?
Bel 071-8885905 of mail ons

telefoon icoon email icoon

search

Transitievergoeding statutair bestuurder

query_builder Leestijd 3 min

Benieuwd hoe het zit met transitievergoeding voor statutair bestuurder? Lees hier verder.

Wat is een transitievergoeding?
De transitievergoeding, ook wel een ontslagvergoeding genoemd, is een brutobedrag dat je van je werkgever ontvangt wanneer je wordt ontslagen. De transitievergoeding kan voor verschillende doelen worden ingezet, hier mag je zelf in kiezen. Het doel van de transitievergoeding is de transitie van werk naar werk te vergemakkelijken. Je kunt met dit geld bijvoorbeeld kiezen voor om- of bijscholing zodat je sneller aan een nieuwe baan komt. De hoogte van de vergoeding is wettelijk bepaald en beslaat een derde van het bruto maandsalaris per gewerkt jaar. Maar krijgt een statutair bestuurder ook transitievergoeding?

Wat is het verschil tussen een statutair bestuurder en een titulair directeur?
Er kan binnen een onderneming sprake zijn van een statutair bestuurder c.q. directeur of een titulair directeur. Een titulair directeur is een gewone werknemer (waarvoor het gewone ontslagrecht geldt) en hij of zij heeft een (gewone) arbeidsovereenkomst. Het is dus een werknemer met de titel directeur, maar dit is dan geen bestuurder (hij of zij zit niet in het bestuur). Deze persoon heeft bij een ontslag dus recht op een transitievergoeding.

Een statutair directeur daarentegen is benoemd middels een formeel benoemingsbesluit door de AVA (algemene vergadering van aandeelhouders). Ook een statutair directeur of bestuurder heeft recht op een transitievergoeding mits de statutair bestuurder een werknemer is. Een statutair directeur is benoemd middels een formeel benoemingsbesluit door de AVA (algemene vergadering van aandeelhouders). De statutair bestuurder heeft een iets andere positie in het recht. De statutair bestuurder kan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon zijn. Deze directeur kan middels een arbeidsovereenkomst of middels een managementovereenkomst verbonden zijn. Als er sprake is van een arbeidsovereenkomst, dan heeft hij of zij dus recht op een transitievergoeding bij ontslag. Overigens loopt het ontslag niet via de rechter of het UWV maar geschiedt door een besluit van de AVA of de RvC (Raad van Commissarissen). Over het algemeen ontvangt een statutair bestuurder dus transitievergoeding wanneer hij of zij een arbeidsovereenkomst heeft.

Conclusie over transitievergoeding voor statutair bestuurder
Wanneer krijgt de statutair bestuurder dus transitievergoeding? Een statutair bestuurder (of directeur) kan ook aanspraak maken op een transitievergoeding mits hij werknemer is binnen de onderneming. Een titulair directeur is sowieso een werknemer waardoor iemand met deze functie sowieso recht heeft op een transitievergoeding bij ontslag.

Mocht u nog vragen hebben, bel ons!

Laat je VSO + transitievergoeding gratis controleren & berekenen.
Gratis VSO Controleren?