Advies of afspraak?
Bel 071-8885905 of mail ons

telefoon icoon email icoon

search

Transitievergoeding oproepkracht

query_builder Leestijd 3 min

Ben je benieuwd hoe het zit met transitievergoeding voor oproepkrachten? Lees dan dit artikel.

Wat is een transitievergoeding?
Wanneer je wordt ontslagen heb je in principe recht op een transitievergoeding. De hoogte van de transitievergoeding wordt berekend op basis van de arbeidsduur (dit is het aantal jaren dat je hebt gewerkt bij je laatste werkgever). Een transitievergoeding krijg je als je werkgever je ontslaat of jouw contract niet verlengt. Is een transitievergoeding dan ook automatisch verplicht bij een vaststellingsovereenkomst? En hoe zit het met transitievergoeding voor oproepkracht?

Ontslag via een vaststellingsovereenkomst
Een ontslag kan via een aantal manieren plaatsvinden. Eén manier is ontslag via een vaststellingsovereenkomst. Dit is een overeenkomst waarin de werkgever en de werknemer de afspraken rond het ontslag vastleggen en waarmee de werknemer dus in feite mee instemt. Welke afspraken dit zijn, mogen de werkgever en de werknemer beslissen. Als je samen hebt afgesproken dat je een transitievergoeding zult ontvangen na het ontslag, dan zal dit ook vastgelegd moeten worden in de vaststellingsovereenkomst.

Ook transitievergoeding voor oproepkracht
Er bestaat ook transitievergoeding voor oproepkracht. Bij een ontslag op initiatief van de werkgever heeft de werknemer een wettelijk recht op een ontslagvergoeding, de zogenaamde transitievergoeding. Met ingang van 1 januari 2020 heeft elke werknemer, dus ook een oproepkracht, recht op een transitievergoeding vanaf dag 1 van het dienstverband.

Voor de oproepkracht gelden dezelfde regels als voor de gewone werknemer
Er is dus recht op transitievergoeding voor oproepkracht net zoals de ‘gewone’ werknemer. De transitievergoeding geldt alleen als het dienstverband geëindigd is op initiatief van de werkgever en de werknemer zich niet ernstig verwijtbaar gedragen heeft. De transitievergoeding komt voor rekening van de werkgever, ongeacht de reden van het ontslag. Voor iedereen is de berekening van de hoogte van de transitievergoeding hetzelfde.

Berekening transitievergoeding oproepkracht
Voor het berekenen van de transitievergoeding voor oproepkracht is het loon de basis. Het bruto uurloon wordt vermenigvuldigd met het aantal uren dat u per maand werkt. De transitievergoeding bedraagt 1/3 maandsalaris per dienstjaar. Bij een oproepkracht staat niet vast hoeveel uren hij of zij per maand werkt. In dat geval gaat de wet uit van de gemiddelde arbeidsduur van de 12 maanden voorafgaand aan de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Zo stel je het bruto maandsalaris vast en vervolgens geldt de reguliere berekening.

Conclusie transitievergoeding oproepkracht
In feite geldt er voor de oproepkracht geen andere berekening in vergelijking met een gewone werknemer. Wel moet even een gemiddeld bruto maandloon berekend worden om vervolgens de reguliere formule voor de transitievergoeding toe te kunnen passen.

Wil je meer weten over transitievergoeding voor oproepkracht? Bel ons gerust.

Laat je VSO + transitievergoeding gratis controleren & berekenen.
Gratis VSO Controleren?