Advies of afspraak?
Bel 071-8885905 of mail ons

telefoon icoon email icoon

search

Transitievergoeding en WW

query_builder Leestijd 3 min

Hoe zit het met transitievergoeding en WW? Heb je nog steeds recht op deze vergoeding wanneer je een WW-uitkering krijgt? Lees dit artikel voor meer informatie.

Wat is een transitievergoeding?
De transitievergoeding, ook wel een ontslagvergoeding genoemd, is een bruto-bedrag dat je van je werkgever ontvangt wanneer je wordt ontslagen. De transitievergoeding kan voor verschillende doelen worden ingezet, hier mag je zelf in kiezen. Het doel van de transitievergoeding is de transitie van werk naar werk te vergemakkelijken. Je kunt met dit geld bijvoorbeeld kiezen voor om- of bijscholing zodat je sneller aan een nieuwe baan komt. De hoogte van de vergoeding is wettelijk bepaald en beslaat een derde van het bruto maandsalaris per gewerkt jaar. Maar wat zijn de rechten rondom transitievergoeding en WW-uitkering?

Wat is een WW-uitkering?
Een WW-uitkering is een uitkering die het UWV verstrekt zodra je werkloos bent geworden. Het moet dan gaan om werkloosheid die je niet is aan te rekenen. Dat houdt in dat je niet zelf ontslag mag hebben genomen. Ook moet je werkgever de juiste opzegtermijn in acht hebben genomen, anders krijg je (over die maand) geen uitkering. De WW-uitkering is een maandelijkse uitkering van het UWV. Hierin hangt de hoogte per maand af van je salaris. De duur van de uitkering (het aantal maanden) hangt af van hoe lang je überhaupt werkzaam bent geweest (dus van je arbeidsverleden). 

Wat zijn de rechten rondom transitievergoeding en WW?
Je bouwt vanaf indiensttreding je transitievergoeding op en die opbouw staat los van een eventuele WW-uitkering. De hoogte van je WW-uitkering staat ook los van de hoogte van de transitievergoeding. Dit zijn twee totaal losse elementen. De overeenkomsten tussen het in aanmerking komen van de transitievergoeding en de WW-uitkering is dat je bijvoorbeeld in beide gevallen niet zelf je ontslag mag hebben genomen. Dan vervallen beide rechten. Ook indien je ontslag op staande voet hebt gehad, heb je geen recht op een transitievergoeding en vaak ook niet op een WW-uitkering. Maar ook hier geldt: dit zijn overeenkomsten tussen de rechten, want de rechten staan geheel los van elkaar.

Conclusie over transitievergoeding en WW
Ook als je recht op een WW-uitkering hebt, heb je veelal recht op de transitievergoeding en staan de hoogtes los van elkaar. Heb je nog vragen? Bel ons gerust.

 

Laat je VSO + transitievergoeding gratis controleren & berekenen.
Gratis VSO Controleren?