Advies of afspraak?
Bel 071-8885905 of mail ons

telefoon icoon email icoon

search

Transitievergoeding bruto of netto uitkeren

query_builder Leestijd 7 min

Vraag je jezelf af: transitievergoeding bruto of netto uitkeren? Lees hier verder.

Wat is een transitievergoeding?
De transitievergoeding, ook wel een ontslagvergoeding genoemd, is een brutobedrag dat je van je werkgever ontvangt wanneer je wordt ontslagen. Deze kan voor verschillende doelen worden ingezet, hier mag je zelf in kiezen. Het doel van de transitievergoeding is de transitie van werk naar werk te vergemakkelijken. Je kunt met dit geld bijvoorbeeld kiezen voor om- of bijscholing zodat je sneller aan een nieuwe baan komt. De hoogte van de vergoeding is wettelijk bepaald en is een derde van het bruto maandsalaris per gewerkt jaar. En: wordt transitievergoeding bruto of netto uitgekeerd? Allereerst, wanneer kom je in aanmerking voor een transitievergoeding?

  • Als je ontslagen bent (en dus meestal niet als je zelf ontslag hebt genomen)
  • Als je 18 jaar of ouder bent (tenzij je relatief veel hebt gewerkt)
  • Als je de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebt bereikt


Transitievergoeding
berekenen
Kortom, wanneer je wordt ontslagen heb je in de meeste gevallen recht op een transitievergoeding. Aan welk bedrag moet je dan denken? Dit hangt af van een aantal dingen. Bij het berekenen van de transitievergoeding zijn de volgende factoren van belang:

  • De duur van de gewerkte periode bij je werkgever (dus het aantal gewerkte jaren, maanden en dagen)
  • Het bruto maandsalaris (inclusief het vakantiegeld)
  • Een eventuele 13e maand of bonus


Er wordt een derde (1/3) van het bruto maandsalaris per jaar (dat je in dienst bent, dus ook de
jaren dat je ziek was) gerekend voor de berekening van de transitievergoeding. De maximale hoogte bedraagt nu in 2024 € 94.000, -. Tenzij je jaarsalaris hoger ligt, dan is de maximale hoogte een bruto jaarsalaris. De maximale hoogte wordt ieder jaar opnieuw geïndexeerd. Maar: wordt transitievergoeding bruto of netto uitgekeerd?

Transitievergoeding bruto of netto uitkeren?
Als je werkgever het heeft over je transitievergoeding, dan heeft hij het altijd over een brutobedrag waarover hij nog belasting moet inhouden bij de uitkering. Na aftrek van de belasting houd je nog een nettobedrag over. Het nettobedrag is het bedrag dat je op je bankrekening gestort krijgt. Dat kan verwarrend zijn. In principe is een transitievergoeding gewoon inkomen, omdat je dit van je werkgever ontvangt en hierover loonheffing moet worden betaald. Je werkgever houdt deze loonheffing alvast voor je in bij de uitbetaling. Dus transitievergoeding bruto of netto uitkeren? Je ontvangt dus een nettobedrag op je rekening van je werkgever.

Transitievergoeding is inkomen
Wat betekent het of transitievergoeding bruto of netto uitkeren? Als je een transitievergoeding bruto hebt ontvangen van jouw voormalig werkgever en je deze hebt laten uitbetalen op jouw bankrekening, wordt dit geld meegeteld als inkomen (box 1). Bij de belastingaangifte kan het daarom zo zijn, dat je ineens een veel hoger inkomen hebt dan normaal. Dit kan erin resulteren dat je automatisch in een hogere belastingschaal terecht komt. En daarmee moet je dus automatisch meer belasting betalen dan gebruikelijk dat jaar. Je werkgever houdt bij de uitkering van de transitievergoeding (net zoals bij de uitbetaling van je salaris) al belasting in. Het kan zo zijn dat er wellicht te veel belasting is ingehouden door je werkgever. In dat geval krijg je aan het einde van het jaar geld van de Belastingdienst terug.

Middelingsregeling
Daarnaast kun je bij de aangifte inkomstenbelasting misschien gebruik maken van de middelingsregeling. Hier kun je gebruik van maken wanneer je inkomen sterk gewisseld heeft. Bij gebruik van deze regeling kijkt de Belastingdienst naar het gemiddelde inkomen van de afgelopen drie jaar. Het kan zijn dat je door deze regeling in een lagere belastingschijf uitkomt en dus geld terugkrijgt van de Belastingdienst. Bij ontvangst van een transitievergoeding kan deze regeling een uitkomst bieden. Misschien kom jij net in een lagere belastingschaal terecht met het gemiddelde inkomen van de afgelopen drie jaar, inclusief de transitievergoeding. Je hoeft dan dus minder belasting te betalen, dit maakt dat je meer geld overhoudt.

Let op! Vanaf 1 januari 2023 komt de middelingsregeling te vervallen. Het tijdvak waarover voor het laatst gemiddeld kan worden is 2022-2024.

Conclusie transitievergoeding bruto of netto uitkeren
Kortom, de transitievergoeding is een brutobedrag waar nog belasting over moet worden betaald. De transitievergoeding wordt altijd netto uitgekeerd dus na aftrek van alle belastingen. Het valt belastingtechnisch onder je inkomen. Je werkgever en de Belastingdienst regelen in feite waar welk deel van de belasting naar toe gaat. Je hoeft hier vrij weinig zelf voor te doen.

Heb je nog vragen over transitievergoeding bruto of netto uitkeren? Laat het ons dan weten. We helpen je graag!

Laat je VSO + transitievergoeding gratis controleren & berekenen.
Gratis VSO Controleren?