Advies of afspraak?
Bel 071-8885905 of mail ons

telefoon icoon email icoon

search

Transitievergoeding bij overname

query_builder Leestijd 4 min

Sinds de invoering van de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) heeft de werknemer vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding. Maar wat is de transitievergoeding bij overname van een bedrijf?

Wat is een transitievergoeding?
De transitievergoeding, ook wel een ontslagvergoeding genoemd, is een bruto-bedrag dat je van je werkgever ontvangt wanneer je wordt ontslagen. De transitievergoeding kan voor verschillende doelen worden ingezet, hier mag je zelf in kiezen. Het doel van de transitievergoeding is de transitie van werk naar werk te vergemakkelijken. Je kunt met dit geld bijvoorbeeld kiezen voor om- of bijscholing zodat je sneller aan een nieuwe baan komt. De hoogte van de vergoeding is wettelijk bepaald en beslaat een derde van het bruto maandsalaris per gewerkt jaar. Maar hoe werkt het, en ontvang je ook een transitievergoeding bij overname van het bedrijf?

Transitievergoeding bij overname
Als een onderneming wordt overgenomen, gaan de werknemers volgens de wet mee naar de partij die de onderneming overneemt. Hiermee gaan ook de rechten en plichten uit de arbeidsovereenkomst mee naar de partij die de onderneming overneemt. Dit betekent dat de partij die de onderneming over heeft genomen, jouw nieuwe werkgever is. Als deze werkgever jou ontslaat, moet hij een transitievergoeding betalen. Hierbij gelden ook de jaren die je voor het bedrijf hebt gewerkt toen een andere partij leiding had over de onderneming. Jij hebt immers jouw rechten en plichten uit de arbeidsovereenkomst meegenomen. Je houdt dus zeker recht op transitievergoeding bij overname.

Opvolgend werkgeverschap
Naast het feit dat alle rechten en plichten worden meegenomen, is er nog een regel die ervoor zorgt dat de voorgaande jaren van jouw dienstverband ook meetellen voor de hoogte van de transitievergoeding bij overname. Er zal namelijk niet altijd sprake zijn van een overgang van de onderneming. De werknemer wordt hierin ook beschermd door het opvolgend werkgeverschap. Wanneer een werknemer bij verschillende bedrijven in dienst is geweest met dezelfde functie, tellen de eerdere dienstverbanden ook mee voor de hoogte van de transitievergoeding. Er is namelijk sprake van opvolgend werkgeverschap. Het is hierbij wel belangrijk dat het om dezelfde werkzaamheden gaat en dus dezelfde functie. Daarnaast is het belangrijk dat de aanleiding van het veranderen van werkgever bij de werkgever ligt. Deze regel geldt dus niet als je zelf hebt besloten om een andere baan te zoeken.

Conclusie over transitievergoeding bij overname
Bij overgang van onderneming heb je als werknemer bij een ontslag dus recht op de transitievergoeding waarbij (voor de berekening dus) de jaren bij de voorgaande werkgever ook meetellen zodat hij wat hoger uitkomt.

Meer vragen over transitievergoeding bij overname? Bel ons gerust.

Laat je VSO + transitievergoeding gratis controleren & berekenen.
Gratis VSO Controleren?