Advies of afspraak?
Bel 071-8885905 of mail ons

telefoon icoon email icoon

search

Transitievergoeding bij ontslag

query_builder Leestijd 3 min

Heb je recht op transitievergoeding bij ontslag? Lees hier meer over in dit artikel.

Wat is een transitievergoeding?
Wanneer je wordt ontslagen heb je in principe recht op een transitievergoeding. Een transitievergoeding is dus een ontslagvergoeding. Deze vergoeding is in het leven geroepen om de overgang van baan naar baan soepeler te laten verlopen. Een ontslagen werknemer kan deze ontslagvergoeding bijvoorbeeld inzetten voor omscholing. Maar in principe mag de werknemer helemaal zelf weten wat hij met de vergoeding doet. De hoogte van de transitievergoeding bij ontslag wordt berekend op basis van de arbeidsduur (dit is het aantal jaren dat je hebt gewerkt bij je laatste werkgever) en je bruto maandsalaris. Dus als je twee jaar gewerkt hebt tegen een bruto maandsalaris van € 3.000,- dan is je transitievergoeding 2/3 x 3.000,- = € 2.000, – bruto. 

Wanneer kom je in aanmerking van een transitievergoeding bij ontslag?
Indien je in dienst bent bij een werkgever kan het zo zijn dat je onverhoopt ontslagen kunt worden. Het kan zo zijn dat je contract niet wordt verlengd (eigenlijk is er dan geen sprake van een ontslag maar van een afloop van een tijdelijk contract), maar ook kan het zo zijn dat je via het UWV of via de rechter ontslagen wordt. In al deze gevallen heb je recht op een transitievergoeding bij ontslag, maar er zijn uitzonderingen:

  • Je hebt zelf ontslag genomen;
  • Je bent ontslagen door ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door jezelf;
  • Bij je ontslag ben je nog geen 18 jaar en heeft u gemiddeld minder dan 12 uur per week gewerkt;
  • Je bent ontslagen omdat de AOW-leeftijd of een andere pensioengerechtigde leeftijd is bereikt;
  • Je werkgever is failliet, heeft uitstel van betaling of de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen is van toepassing op de werkgever;
  • In de cao is een voorziening voor een transitievergoeding opgenomen bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen;
  • Als je een volgend tijdelijk contract bent aangegaan vóór het (van rechtswege) eindigen van een tijdelijk contract. Voorwaarde daarbij is dat het nieuwe contract na maximaal 6 maanden ingaat na het eindigen van het vorige contract (en tussentijds kan worden opgezegd);
  • Als je werkgever je een gelijkwaardig contract aanbiedt voordat uw tijdelijk contract afloopt;
  • Als je werkgever je aanbiedt om het tijdelijke contract te verlengen, voordat dat contract afloopt. Het maakt niet uit of je het aanbod accepteert.

 

Ontslag via een vaststellingsovereenkomst
Een ontslag kan dus via een aantal manieren plaatsvinden. Eén manier is ontslag via een vaststellingsovereenkomst. Dit is een overeenkomst waarin de werkgever en de werknemer de afspraken rond het ontslag vastleggen en waar de werknemer dus in feite mee instemt. Welke afspraken dit zijn, mogen de werkgever en de werknemer beslissen. Als je samen hebt afgesproken dat je een transitievergoeding na ontslag zult ontvangen, zal dit ook vastgelegd moeten worden in de vaststellingsovereenkomst.

Conclusie over transitievergoeding bij ontslag
Enkel wanneer je werkgever je ontslaat, heb je recht op een transitievergoeding bij ontslag. Tenzij je werkgever zich ernstig verwijtbaar heeft gedragen waardoor je niet anders kon dan ontslagnemen. Maar ook wanneer je wordt ontslagen, kan het zijn dat er sprake is van een uitzondering.

Nog verdere vragen over dit onderwerp? Neem dan gerust contact op, Wessel Juristen helpt je graag!

Laat je VSO + transitievergoeding gratis controleren & berekenen.
Gratis VSO Controleren?