Advies of afspraak?
Bel 071-8885905 of mail ons

telefoon icoon email icoon

search

Transitievergoeding bij IVA uitkering

query_builder Leestijd 4 min

Heb je recht op transitievergoeding bij IVA-uitkering? Lees in dit artikel alles over je recht omtrent deze vraag.

Wat is een transitievergoeding?
De transitievergoeding, ook wel een ontslagvergoeding genoemd, is een bruto bedrag dat je van je werkgever ontvangt wanneer je wordt ontslagen. De transitievergoeding kan voor verschillende doelen worden ingezet, hier mag je zelf in kiezen. Het doel van de transitievergoeding is de transitie van werk naar werk te vergemakkelijken. Je kunt met dit geld bijvoorbeeld kiezen voor om- of bijscholing zodat je sneller aan een nieuwe baan komt. De hoogte van de vergoeding is wettelijk bepaald en beslaat een derde van het bruto maandsalaris per gewerkt jaar. Maar hoe zit het met transitievergoeding bij IVA-uitkering?

IVA-uitkering en de transitievergoeding
Als je als werknemer arbeidsongeschikt (of ziek) bent tijdens je dienstverband, mag jouw werkgever je niet zomaar ontslaan. Dat is geregeld in de wet. De werkgever moet jouw loon gedurende een periode van twee jaar doorbetalen. Wel hoeft de werkgever maar 70% van het loon uit te betalen, tenzij een hoger percentage is afgesproken in de arbeidsovereenkomst. Na twee jaar ziekte mag de werkgever de werknemer ontslaan. Het kan zijn dat je dan vervolgens recht hebt op een uitkering zoals een IVA-uitkering. Een IVA-uitkering is een uitkering waar je recht op hebt als je bijna niet meer of niet meer kunt werken wegens ziekte (arbeidsongeschiktheid). Wanneer er sprake is van ontslag na deze twee jaar ziekte, heb je als werknemer recht op een transitievergoeding. Je werkgever krijgt dit bedrag van de overheid gecompenseerd dus zorg dat je de volledige transitievergoeding ook daadwerkelijk krijgt van je werkgever. Je hebt dus ook gewoon recht op transitievergoeding bij IVA-uitkering.

Berekenen transitievergoeding na ontslag bij ziekte
Het berekenen van de transitievergoeding bij ziekte of arbeidsongeschiktheid werkt hetzelfde als de berekening van een ‘normale’ transitievergoeding. Er zijn een aantal factoren die hierbij meespelen:

  • Het aantal gewerkte jaren
  • Het bruto maandsalaris (inclusief het vakantiegeld)
  • Een eventuele 13e maand of bonus


Er wordt een derde van het maandsalaris per jaar (dat je in dienst bent, dus ook de jaren dat je ziek was)
gerekend voor de berekening van de transitievergoeding bij IVA-uitkering.

Rekenvoorbeeld transitievergoeding
Je hebt twee jaar gewerkt voor de werkgever en je verdiende € 1.800,00 per maand. Dan bereken je eerst wat 1/3 is van € 1.800,00. Dat is € 600,00. Je hebt twee jaar voor deze werkgever gewerkt dus dit getal doe je keer 2. € 600 x 2= € 1.200,00. De hoogte van de transitievergoeding komt dan uit op een bedrag van € 1.200,00. Dit is een bruto-bedrag.

Het is wel belangrijk bij ziekte of arbeidsongeschiktheid dat je na je ontslag zelf en zo snel mogelijk (uiteraard schriftelijk of per mail) om je transitievergoeding vraagt. Je hebt hier gewoon recht op, maar anders kan dit recht vervallen.

Conclusie over transitievergoeding bij IVA-uitkering
Ook indien je recht hebt op een IVA-uitkering heb je recht op een transitievergoeding bij ontslag.

Heb je vragen? Bel ons gerust.

Laat je VSO + transitievergoeding gratis controleren & berekenen.
Gratis VSO Controleren?