Advies of afspraak?
Bel 071-8885905 of mail ons

telefoon icoon email icoon

search

Transitievergoeding bij faillissement

query_builder Leestijd 4 min

Vraag je je af of je recht hebt op transitievergoeding bij faillissement? Lees dit artikel voor meer informatie.

Wat is een transitievergoeding?
Een transitievergoeding is een vergoeding waar je recht op hebt als je wordt ontslagen of wanneer je contract niet wordt verlengd. De hoogte ervan staat wettelijk vast. Dit is (kortweg) een derde van je bruto maandsalaris per gewerkt dienstjaar. Vanaf de eerst dag van je dienstverband bouw je al transitievergoeding op, dus de berekening is naar rato. In principe heb je geen recht op een transitievergoeding wanneer je zelf ontslag neemt, tenzij je ontslag neemt omdat je werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld (of na gelaten). Er is niet zomaar sprake van ernstige verwijtbaarheid. Een voorbeeld van ernstige verwijtbaarheid is wanneer de werkgever seksueel overschrijdend gedrag heeft vertoond. Maar heb je ook recht op transitievergoeding bij faillissement van het bedrijf waar je werkte?

In principe alleen een transitievergoeding bij ontslag door je werkgever
Je hebt dus in feite alleen recht op een transitievergoeding wanneer je wordt ontslagen, wanneer je contract niet wordt verlengd of wanneer je ontslag te wijten is aan ernstig verwijtbaar handelen van je werkgever. Je mag dan niet zelf verwijtbaar werkloos zijn geworden. Dat houdt in dat als je ontslagen wordt omdat je iets ergs hebt gedaan (zoals het stelen van je baas) dat je geen recht op een transitievergoeding hebt. Maar wat gebeurt er indien je noodzakelijk ontslagen wordt door het failliet gaan van een bedrijf? Bestaat er recht op transitievergoeding bij faillissement?

Transitievergoeding bij faillissement
Indien een bedrijf failliet gaat worden in de regel alle werknemers ontslagen. Dit zou betekenen dat de werkgever een transitievergoeding moet betalen aan de ontslagen werknemers. De werkgever heeft hier doorgaans geen mogelijkheid voor in de financiële middelen. Bij wet is daarom vastgesteld dat een werkgever in geval van faillissement geen transitievergoeding verschuldigd is aan de werknemers. Volgens de wet vervalt namelijk het recht van de werknemer op de transitievergoeding. Indien de werkgever een doorstart maakt, kan er sprake zijn van opvolgend werkgeverschap. Dat houdt in dat de nieuwe entiteit (werkgever) aan het einde van de rit – dus bij een ontslag – een transitievergoeding dient te betalen.

Conclusie over transitievergoeding bij faillissement
Je hebt alleen recht op een transitievergoeding wanneer je ontslagen wordt en niet wanneer je zelf ontslag neemt, tenzij de werkgever zich ernstig verwijtbaar gedragen heeft. In het geval van een faillissement heb je geen recht op een transitievergoeding.

Vragen? Neem gerust contact met ons op.

Laat je VSO + transitievergoeding gratis controleren & berekenen.
Gratis VSO Controleren?