Advies of afspraak?
Bel 071-8885905 of mail ons

telefoon icoon email icoon

search

Transitievergoeding arbeidsongeschiktheid

query_builder Leestijd 3 min

Vraag je je af of je recht hebt op een transitievergoeding als je als werknemer arbeidsongeschikt bent tijdens je dienstverband en je ontslagen wordt? Lees dan dit artikel.

Transitievergoeding arbeidsongeschiktheid en ontslag
Als je als werknemer arbeidsongeschikt (of ziek) bent tijdens je dienstverband, mag jouw werkgever je niet zomaar ontslaan. Dat is wettelijk vastgelegd. De werkgever moet jouw loon gedurende een periode van twee jaar doorbetalen. Wel hoeft de werkgever maar 70% van het loon uit te betalen, tenzij een hoger percentage is afgesproken in de arbeidsovereenkomst. Na twee jaar ziekte mag de werkgever de werknemer ontslaan. Wanneer er sprake is van ontslag na deze twee jaar ziekte, heb je als werknemer recht op een transitievergoeding. De transitievergoeding bij arbeidsongeschiktheid is een bedrag dat jij meekrijgt als gevolg van je ontslag. Je kunt dit gebruiken voor eventuele bij- of omscholing, maar je mag dit helemaal vrij besteden. Je werkgever krijgt dit bedrag van de overheid gecompenseerd dus zorg dat je de volledige transitievergoeding ook daadwerkelijk krijgt van je werkgever.

Berekenen transitievergoeding arbeidsongeschiktheid na ontslag
Het berekenen van de transitievergoeding bij arbeidsongeschiktheid of ziekte werkt hetzelfde als de berekening van een ‘normale’ transitievergoeding. Er zijn een aantal factoren die hierbij meespelen:

  • Het aantal gewerkte jaren
  • Het bruto maandsalaris (inclusief het vakantiegeld)
  • Een eventuele 13e maand of bonus

Er wordt een derde van het maandsalaris per jaar (dat je in dienst bent, dus ook de jaren dat je ziek was) gerekend voor de berekening van de transitievergoeding bij arbeidsongeschiktheid.

Rekenvoorbeeld transitievergoeding
Je hebt twee jaar gewerkt voor de werkgever en je verdiende € 1.800,00 per maand. Dan bereken je eerst wat 1/3 is van € 1.800,00. Dat is € 600,00. Je hebt twee jaar voor deze werkgever gewerkt dus dit getal doe je keer 2. €600 x 2= € 1.200,00. De hoogte van de transitievergoeding komt dan uit op een bedrag van €1.200,00. Dit is een bruto-bedrag.

Het is wel belangrijk bij ziekte of arbeidsongeschiktheid dat je na je ontslag zelf en zo snel mogelijk (uiteraard schriftelijk of per mail) om je transitievergoeding vraagt. Je hebt gewoon recht op transitievergoeding bij arbeidsongeschiktheid, maar anders kan dit recht vervallen.

Conclusie
Bij ziekte of arbeidsongeschiktheid verandert er voor het berekenen van de transitievergoeding in feite niets. Een werknemer heeft gewoon recht op een reguliere transitievergoeding, maar moet dit wel claimen bij de werkgever. Dit zal vaak niet nodig zijn omdat de werkgever uit eigen beweging de transitievergoeding zal uitkeren. Op onze website staat ook een handige tool voor het berekenen van de transitievergoeding.

Mocht je nog vragen hebben over de transitievergoeding bij arbeidsongeschiktheid of ziekte, bel ons!

Laat je VSO + transitievergoeding gratis controleren & berekenen.
Gratis VSO Controleren?