Advies of afspraak?
Bel 071-8885905 of mail ons

telefoon icoon email icoon

search

Overuren en transitievergoeding

query_builder Leestijd 4 min

Bij ontslag heb je recht op een transitievergoeding. Maar hoe zit dat wanneer je regelmatig overuren maakte? Lees hier meer over overuren en transitievergoeding.

Wat is een transitievergoeding?
De transitievergoeding is een ontslagvergoeding die je als werknemer ontvangt wanneer je wordt ontslagen. Je moet wel ontslagen zijn en niet zelf ontslag hebben genomen. Ook moet je 18 jaar of ouder zijn (in de meeste gevallen) en mag je nog niet de AOW-leeftijd hebben bereikt. Als je wordt ontslagen op staande voet heb je ook geen recht op een transitievergoeding. De transitievergoeding kan voor verschillende dingen worden ingezet. Het is uiteindelijk aan jou, wat je hiermee doet. Het doel van de transitievergoeding is de transitie van werk naar werk te versoepelen. Je kunt dit geld bijvoorbeeld inzetten voor voor om- of bijscholing zodat je sneller aan nieuw werk komt. De hoogte van de vergoeding is wettelijk bepaald en is een derde deel van het bruto maandsalaris per gewerkt jaar. Ook spelen overuren een rol bij transitievergoeding.

Berekenen transitievergoeding
Wanneer je wordt ontslagen heb je in de meeste gevallen recht op een transitievergoeding. Ben je direct op zoek naar een handige tool om je transitievergoeding te berekenen? Klik dan hier.

Aan welk bedrag je moet denken, hangt af van een aantal dingen. Bij het berekenen van de transitievergoeding zijn de volgende aspecten van belang:

  • Het bruto maandsalaris (inclusief het vakantiegeld)
  • Een eventuele 13e maand of bonus
  • De duur van de gewerkte periode bij je werkgever (dus het aantal gewerkte jaren, maanden en dagen)

 

Er wordt een derde (1/3) van het bruto maandsalaris per jaar gerekend voor de berekening van de transitievergoeding. De maximale hoogte bedraagt nu in 2024 EUR 94.000, – tenzij je jaarsalaris hoger ligt, dan is de maximale hoogte een bruto jaarsalaris. De maximale hoogte wordt ieder jaar opnieuw geïndexeerd. Dan is er nog de vraag over overuren en transitievergoeding.

 

Worden overuren meegerekend voor de berekening van de hoogte van de transitievergoeding?
Voor overuren of ploegentoeslagen geldt het volgende. Als je recht hebt op een overurentoeslag of recht hebt op een ploegentoeslag, dan wordt 1/12 deel genomen van het totaal aan toeslagen dat je hebt ontvangen in de afgelopen 12 maanden. Je rekent dus in feite het gemiddelde uit. Dit, omdat het aantal gemaakte overuren (en daarmee je toeslag) kan variëren per maand. Dit bedrag wordt dan opgeteld bij het bruto maandloon waarmee de transitievergoeding berekend kan worden.

Conclusie over overuren en transitievergoeding
Er wordt een derde (1/3) van het bruto maandsalaris per jaar (dat je in dienst was) gerekend voor de berekening van de transitievergoeding. Ook overuren worden meegenomen in de berekening voor je transitievergoeding mits je contractueel ook recht hebt op een overwerktoeslag.

Mocht je nog vragen hebben over overuren of de transitievergoeding, bel ons!

Laat je VSO + transitievergoeding gratis controleren & berekenen.
Gratis VSO Controleren?