Advies of afspraak?
Bel 071-8885905 of mail ons

telefoon icoon email icoon

search

Outplacement transitievergoeding

query_builder Leestijd 6 min

Wat zijn uw rechten als het gaat om outplacement en transitievergoeding? Lees dit artikel voor meer informatie.

Wat is een transitievergoeding?
De transitievergoeding is een bedrag dat je meekrijgt van je werkgever als gevolg van je ontslag. Je hebt hier alleen recht op wanneer je wordt ontslagen (of wanneer je contract niet wordt verlengd) en dus niet als je zelf ontslag neemt. Je kunt dit gebruiken voor eventuele bij- of omscholing, maar je mag dit helemaal vrij besteden. Wat zijn de rechten bij outplacement en transitievergoeding?

Berekenen transitievergoeding na ontslag gaat als volgt
Voor het berekenen van de (outplacement) transitievergoeding wordt gekeken naar de volgende factoren:

 • Het aantal gewerkte jaren
 • Het bruto maandsalaris (inclusief het vakantiegeld)
 • Een eventuele 13e maand of bonus


Er wordt een derde van het maandsalaris per jaar (dat je in dienst bent, dus ook de jaren dat je ziek
was) gerekend voor de berekening van de transitievergoeding, ook bij outplacement en transitievergoeding.

Outplacement transitievergoeding door de werkgever
Een outplacementtraject is wanneer je een externe partij (dus buiten je werkgever) je helpt met het vinden van een andere baan. Vaak hoort hier dan ook een coaching bij om tot die andere baan te komen. In sommige gevallen mag de werkgever kosten in mindering brengen op jouw outplacement transitievergoeding. Hierbij kan het gaan om inzetbaarheidskosten of om transitiekosten.

Transitiekosten
Bij transitiekosten gaat het erom dat het kosten zijn die voorkomen dat een werknemer werkloos raakt of kosten om deze periode van werkloosheid zo klein mogelijk te houden. Het gaat dus om kosten die de werkgever maakt met oog op de transitie naar een andere werkgever, bij outplacement en transitievergoeding.

Inzetbaarheidskosten
Hierbij gaat het om kosten die verband hebben met de bredere inzetbaarheid van de werknemer. Dit zijn kosten die (al voor ontslagdreiging) zijn gemaakt om de werknemer breder inzetbaar te maken op de arbeidsmarkt. Het mogen geen kosten zijn voor een opleiding of scholing voor de huidige functie. Dit valt namelijk onder de verantwoordelijkheid van de werkgever om de werknemer de juiste scholing te geven voor de functie die hij vervult

Voorwaarden om kosten in mindering te kunnen brengen op de outplacement transitievergoeding
Er moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan, als jouw werkgever de transitiekosten of inzetbaarheidskosten in mindering wil brengen op jouw outplacement transitievergoeding.

 1. De kosten moeten van te voren, schriftelijk worden medegedeeld aan de werknemer.
 2. De werknemer moet hier van te voren, schriftelijk mee akkoord zijn gegaan. Hier geldt wel een uitzondering, namelijk als de werkgever op grond van de CAO verplicht is deze kosten te maken.
 3. Het zijn specifiek kosten die gemaakt zijn voor de werknemer die een transitievergoeding verwacht, het mag niet gaan om een andere werknemer of iemand die hiervoor deze functie vervulde.
 4. Het mogen geen loonkosten zijn.
 5. Het moeten proportionele kosten zijn, ze mogen niet buitensporig hoog zijn en ze moeten redelijk zijn voor het doel waarvoor de kosten gebruikt zijn.
 6. Het mogen geen kosten zijn over de periode voordat je in dienst was van de werkgever.
 7. Het moeten kosten zijn die niet te verhalen vallen op een derde of op de werknemer.


Voor de inzetbaarheidskosten gelden nog twee aanvullende voorwaarden

 1. Het moeten kosten zijn voor activiteiten die verricht worden buiten de huidige organisatie. Het mogen dus geen kosten zijn die gemaakt worden voor de huidige functie van de werknemer. Als de werknemer alsnog een functie binnen de organisatie gaat vervullen mogen de kosten niet in mindering worden gebracht op de outplacement transitievergoeding
 2. De kosten zijn maximaal vijf jaar voor het ontslag gemaakt, werknemer en werkgever mogen hier vanaf wijken als dit schriftelijk is vastgelegd.


Conclusie over outplacement transitievergoeding
De kosten van een outplacementtraject mogen in mindering gebracht worden van je transitievergoeding, mits je hiermee akkoord bent gegaan. Indien dit niet aan de orde is, mag je ook je transitievergoeding inzetten om je outplacement te betalen. Hierdoor betaal je geen belasting over dat deel.

Mocht je nog vragen hebben over de transitievergoeding of over ziekte of arbeidsongeschiktheid, bel ons!

Laat je VSO + transitievergoeding gratis controleren & berekenen.
Gratis VSO Controleren?