Advies of afspraak?
Bel 071-8885905 of mail ons

telefoon icoon email icoon

search

Je werknemer in zijn proeftijd ontslaan?

query_builder Leestijd 5 min

Wil jij je werknemer tijdens zijn proeftijd ontslaan? Lees dan dit artikel om erachter te komen wat de mogelijkheden zijn. 

Ontslag

Tijdens de proeftijd mogen werkgever en werknemer de arbeidsovereenkomst opzeggen. Dit kan zonder rekening te houden met de opzegtermijn en eventuele ingewikkelde procedures. Als werkgever is het slim om een proeftijdbeding op te nemen in de arbeidsovereenkomst indien je een werknemer aanneemt. Daardoor zit je niet vast aan de ingewikkelde ontslagprocedures als de werknemer niet bevalt binnen de gestelde termijn. Een proeftijd is een soort kennismakingsperiode waarin jij als werkgever kan ondervinden of de bepaalde werknemer binnen je bedrijf past. Indien het niet bevalt binnen de proeftijd, zijn er geen consequenties verbonden aan het ontslag. Als werkgever moet je bij het opzeggen van de arbeidsovereenkomst de werknemer schriftelijk opgave geven van de reden van opzegging. De rede van opzegging mag in beginsel alles zijn.

Proeftijdbeding in de arbeidsovereenkomst

Een proeftijdbeding in een arbeidsovereenkomst is pas rechtmatig indien het schriftelijk is overeengekomen. Hierbij dien je met de werknemer afspraken te maken over de duur van de proeftijd. De duur van de proeftijd moet voor beide partijen gelijk zijn. Als je voor je werknemer een proeftijd van een maand afspreekt en voor jezelf twee maanden is de proeftijd ongeldig

Duur

De duur van de proeftijd is afhankelijk van de afgesproken duur van de arbeidsovereenkomst met je werknemer. De proeftijd is een periode waarin de werknemer weinig rechten heeft, daarom mag deze niet te lang duren. Er kan geen proeftijd worden afgesproken indien je een arbeidsovereenkomst aanbiedt van ten hoogste zes maanden. 

Contract voor onbepaalde tijd 

Bij een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd kan een proeftijd worden overeengekomen van ten hoogste twee maanden. 

Let op: indien je een arbeidsovereenkomst die voor onbepaalde tijd was aangegaan, omzet naar een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd om een wettelijk langere proeftijd in het contract te kunnen opnemen is dit ongeldig.

Contract voor bepaalde tijd

Indien je een arbeidsovereenkomst aanbiedt voor korter dan twee jaar, mag je een proeftijd opnemen van maximaal een maand. Als je een arbeidsovereenkomst van twee jaar of langer aanbiedt, kun je een proeftijd opnemen van maximaal twee maanden. 

Let op: je kan geen proeftijd overeenkomen langer dan de bovenstaande wettelijke termijnen. Ook niet wanneer de werknemer gedurende die periode geheel of gedeeltelijk niet heeft kunnen werken wegens vakantie of arbeidsongeschiktheid. Wil je dit voorkomen? Dan moet je schriftelijk afspreken dat de proeftijd pas begint te lopen vanaf het moment van daadwerkelijke aanvang van de werkzaamheden en niet bij het sluiten van de arbeidsovereenkomst. 

Opvolgende arbeidsovereenkomsten

Je mag geen proeftijd opnemen in een nieuwe arbeidsovereenkomst die direct aansluit op een voorgaande arbeidsovereenkomst met proeftijdbeding. Dit is alleen van toepassing als je de werknemer een nieuw contract aanbiedt met min of meer dezelfde functie. Een functie met nieuwe of andere vaardigheden of verantwoordelijkheden wordt gezien als een andere functie. In dat geval kan je als werkgever wel een proeftijdbeding opnemen. Maar binnen deze proeftijd bij de nieuwe functie, mag je de werknemer niet ontslaan

Opvolgend werkgeverschap

Indien er sprake is van opvolgend werkgeverschap, mag je als nieuwe werkgever een werknemer die in aanmerking komt voor eenzelfde functie geen proeftijdbeding in de arbeidsovereenkomst opnemen. Hiervan is sprake als je een werknemer aanneemt die voorafgaand eenzelfde functie beoefende bijvoorbeeld onder een uitzendkrachtovereenkomst. 

Andere regels voor een proeftijdbeding in de cao

Er kunnen andere regels gelden voor proeftijdbedingen in de arbeidsovereenkomst indien dit opgenomen is in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Een cao geldt automatisch voor alle werkgevers in een bepaalde branche indien een bedrijfstak-cao algemeen verbindend is verklaard. Ook indien je als werkgever een ondernemings-cao hebt gesloten met een werknemersvereniging en als je lid bent van een werkgeversvereniging die betrokken is geweest bij de totstandkoming van een bedrijfstak-cao. De afspraken over proeftijd bedingen in de cao mogen echter nooit in strijd zijn met de onderstaande wettelijke maximumaantal maanden proeftijd. 

Overzicht ontslag tijdens proeftijd

  • Proeftijd moet voor beide partijen gelijk zijn.
  • De proeftijd moet schriftelijk worden overeengekomen.
  • De duur van de proeftijd is wettelijk bepaald. 
  • Schriftelijke opgave van de reden van ontslag tijdens proeftijd.

Aandachtspunten voor een werkgever

  • Omzetting van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd naar een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd om een wettelijk langere proeftijd in het contract te kunnen opnemen is niet mogelijk.
  • Geen proeftijd overeenkomen langer dan de bovenstaande wettelijke termijnen. Ook niet wanneer de werknemer gedurende die periode geheel of gedeeltelijk niet heeft kunnen werken wegens vakantie of arbeidsongeschiktheid.
  • Het is slim om schriftelijk af te spreken dat de proeftijd pas begint te lopen vanaf het moment van daadwerkelijke aanvang van de werkzaamheden en niet bij het sluiten van de arbeidsovereenkomst om het bovenstaande te voorkomen.
  • Indien je betrokken bent bij een cao dien je je aan de proeftijden opgenomen in de cao te houden. 

Heb je nog vragen over ontslag tijdens proeftijd?

Of heb je hulp nodig bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst inclusief proeftijd? Wij helpen je graag! Neem gerust contact met ons op via ons telefoonnummer: 071 888 5905 of via e-mail: info@wesseljuristen.nl

Laat je VSO + transitievergoeding gratis controleren & berekenen.
Gratis VSO Controleren?