Advies of afspraak?
Bel 071-8885905 of mail ons

telefoon icoon email icoon

search

Belasting transitievergoeding 2024

query_builder Leestijd 10 min

Wat is de belasting transitievergoeding in 2024?

De transitievergoeding is een brutobedrag dat netto wordt uitgekeerd
De hoogte van de transitievergoeding wordt berekend op basis van brutobedragen. Hierdoor is de transitievergoeding zelf ook een brutobedrag. Je werkgever spreekt altijd over een brutobedrag (als het over de transitievergoeding gaat), maar keert altijd een nettobedrag uit (dit moet hij op grond van de wet doen). Werkgevers houden dus alvast belasting in. Zij houden dan ook gelijk het hoogste tarief aan belasting in en indien dit belastingpercentage (achteraf) te hoog blijkt te zijn geweest, dan krijgt je automatisch geld terug van de Belastingdienst aan het einde van het jaar. Dus wat is de belasting over transitievergoeding in 2024?

Hoeveel belasting over transitievergoeding in 2024?
Kortom, over brutobedragen moet belasting worden betaald, zodat er een nettobedrag overblijft. Dit is de belasting over transitievergoeding in 2024. Het is hierbij belangrijk om te weten dat je bepaalde kosten mag aftrekken van het bedrag. Indien je het transitiebedrag bijvoorbeeld (gedeeltelijk) gebruikt om je te laten omscholen of bijscholen, mag je de kosten voor scholing van het belastbare bedrag aftrekken. Ook wanneer je een bedrag van de transitievergoeding gebruikt voor een outplacement, dan mag dit bedrag van de transitievergoeding worden afgetrokken.

Transitievergoeding is inkomen
De transitievergoeding wordt door de Belastingdienst aangemerkt als inkomen. Over de transitievergoeding wordt daarom inkomstenbelasting betaald. Je salaris en de transitievergoeding worden bij elkaar opgeteld, hierover wordt de inkomstenbelasting berekend.

Belasting transitievergoeding 2024
Er gelden twee belastingpercentages; een laag percentage van 36,97% en een hoog percentage van 49,5%. Het belastingpercentage van 49,5% geldt vanaf een inkomen van 75.518 en hoger. Daaronder betaal je 36,97% belasting.

Inkomen in 2024 Belastingpercentage
€ 0 – € 75.518 36,93 %
75.518 en hoger 49,5 %

Deze belasting gaat over transitievergoeding in 2024. Indien je het nettobedrag op je bankrekening hebt ontvangen, dan wordt dit aangemerkt als vrij vermogen en dus vervolgens belast in box 3.

Conclusie
Kortom, over de bruto transitievergoeding moet nog belasting worden betaald. In de eerste fase doet je werkgever dit alvast voor je (hij keert het bedrag netto uit) en vervolgens kan het zo zijn dat je belast wordt om box 3.

Mocht je nog vragen hebben over de belasting over transitievergoeding 2024, bel ons gerust.

Laat je VSO + transitievergoeding gratis controleren & berekenen.
Gratis VSO Controleren?