Advies of afspraak?
Bel 071-8885905 of mail ons

telefoon icoon email icoon

search

Belasting over transitievergoeding berekenen

query_builder Leestijd 12 min

Wat is een transitievergoeding en hoe bereken je de belasting die je moet betalen over je transitievergoeding? Lees dat hier verder.

Wat is een transitievergoeding?
De transitievergoeding, ook wel een ontslagvergoeding genoemd, is een brutobedrag dat je van je werkgever ontvangt wanneer je wordt ontslagen. Je kan de transitievergoeding voor verschillende doelen worden ingezet, hier mag je zelf in kiezen. Het doel van de transitievergoeding is de transitie van werk naar werk te vergemakkelijken. Je kunt met dit geld bijvoorbeeld kiezen voor om- of bijscholing zodat je sneller aan een nieuwe baan komt. De hoogte van de vergoeding is wettelijk bepaald en is een derde van het bruto maandsalaris per gewerkt jaar. En hoe belasting over transitievergoeding berekenen? Allereerst: wanneer kom je in aanmerking voor een transitievergoeding?

  • Als je ontslagen bent (en dus meestal niet als je zelf ontslag hebt genomen)
  • Als je 18 jaar of ouder bent (tenzij je relatief veel hebt gewerkt)
  • Als je de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebt bereikt

 

Berekenen transitievergoeding
Kortom, wanneer je wordt ontslagen heb je in de meeste gevallen recht op een transitievergoeding. Ben je direct op zoek naar een handige tool om je transitievergoeding te berekenen? Klik dan hier. Aan welk bedrag moet je dan denken? Dit hangt af van een aantal dingen. Bij het berekenen van de transitievergoeding zijn de volgende factoren van belang:

  • De duur van de gewerkte periode bij je werkgever (dus het aantal gewerkte jaren, maanden en dagen)
  • Het bruto maandsalaris (inclusief het vakantiegeld)
  • Een eventuele 13e maand of bonus

 

Er wordt een derde (1/3) van het bruto maandsalaris per jaar (dat je in dienst bent, dus ook de jaren dat je ziek was) gerekend voor de berekening van de transitievergoeding. De maximale hoogte bedraagt nu in 2024 € 94.000, – tenzij je jaarsalaris hoger ligt, dan is de maximale hoogte een bruto jaarsalaris. De maximale hoogte wordt ieder jaar opnieuw geïndexeerd. En hoe zit het dan met belasting over transitievergoeding berekenen?

De transitievergoeding is een brutobedrag dat netto wordt uitgekeerd
De hoogte van de transitievergoeding wordt berekend op basis van brutobedragen. Hierdoor is de transitievergoeding zelf ook een brutobedrag. Je werkgever spreekt altijd over een brutobedrag (als het over de transitievergoeding gaat), maar keert altijd een nettobedrag uit (dit moet hij op grond van de wet doen). Werkgevers houden dus alvast belasting in. Zij houden dan ook gelijk het hoogste tarief aan belasting in en indien dit belastingpercentage (achteraf) te hoog blijkt te zijn geweest, dan krijgt je automatisch geld terug van de Belastingdienst aan het einde van het jaar. 

Belasting over transitievergoeding berekenen
Kortom, over brutobedragen moet belasting worden betaald, zodat er een nettobedrag overblijft. Maar hoe belasting over transitievergoeding berekenen? Het is hierbij belangrijk om te weten dat je bepaalde kosten mag aftrekken van het bedrag. Indien je het transitiebedrag bijvoorbeeld (gedeeltelijk) gebruikt om je te laten omscholen of bijscholen, mag je de kosten voor scholing van het belastbare bedrag aftrekken. Ook wanneer je een bedrag van de transitievergoeding gebruikt voor een outplacement, dan mag dit bedrag van de transitievergoeding worden afgetrokken.

Transitievergoeding is inkomen
De transitievergoeding wordt door de Belastingdienst aangemerkt als inkomen. Over de transitievergoeding wordt daarom inkomstenbelasting betaald. Je salaris en de transitievergoeding worden bij elkaar opgeteld, hierover wordt de inkomstenbelasting berekend.

Belasting over transitievergoeding berekenen: Belastingtarieven
Er gelden twee belastingpercentages; een laag percentage van 36,97% en een hoog percentage van 49,5%. Het belastingpercentage van 49,5% geldt vanaf een inkomen van 75.518 en hoger. Daaronder betaal je 36,97% belasting.

Inkomen in 2024 Belastingpercentage
€ 0 – € 75.518 36,97 %
€ 75.518 en hoger 49,5 %

Indien je het nettobedrag op je bankrekening hebt ontvangen, dan wordt dit aangemerkt als vrij vermogen en dus vervolgens belast in box 3.

Conclusie
Kortom, over de bruto transitievergoeding moet nog belasting worden betaald. En hoe de belasting over transitievergoeding berekenen? In de eerste fase doet je werkgever dit alvast voor je (hij keert het bedrag netto uit) en vervolgens kan het zo zijn dat je belast wordt om box 3.

Mocht je nog vragen hebben over de transitievergoeding, bel ons gerust.

Laat je VSO + transitievergoeding gratis controleren & berekenen.
Gratis VSO Controleren?