Fusie

Wanneer je bedrijf gaat fuseren, is het belangrijk dat klanten op de hoogte gebracht worden van deze belangrijke ontwikkeling binnen het bedrijf. Klanten weten dan wat er gaande is binnen hun dienstverlener, producent of shop en zullen sneller vertrouwd raken met de eventuele nieuwe naam van je bedrijf.

Je bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud en correcte verzending van de brief. Maak altijd een kopie voor je eigen administratie. Stuur de brief in ieder geval per aangetekende post (of eventueel per e-mail) zodat je een bewijs van verzending hebt. Zorg dat je de brief ondertekent.