Decharche verlenen

Als bestuurder wil je jaarlijks gevrijwaard worden van aansprakelijkheid tegenover de vennootschap. De AVA dient deze vrijwaring (decharge) te verlenen. Een voorbeeldbrief tref je hier aan.

Je bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud en correcte verzending van de brief. Maak altijd een kopie voor je eigen administratie. Stuur de brief in ieder geval per aangetekende post (of eventueel per e-mail) zodat je een bewijs van verzending hebt. Zorg dat je de brief ondertekent.