Advies of afspraak?
Bel 071-8885905 of mail ons

telefoon icoon email icoon

search

Transitievergoeding corona

query_builder Leestijd 4 min

Vraagt u zich af wat de transitievergoeding tijdens corona is? Lees hier verder.

Ontslagen, transitievergoeding tijdens corona?

Veel bedrijven zijn geraakt door de corona-crisis. Het kan zijn dat je hierdoor je baan verliest of dreigt te verliezen. De overheid is zich bewust van het feit dat veel werknemers het risico lopen dat zij hun baan verliezen. Dit is een ongewenst neveneffect van de corona crisis en de overheid had hierop de NOW-regeling in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk banen behouden zouden blijven. Je hebt gewoon recht op wettelijke transitievergoeding tijdens corona, indien je in deze crisis toch ontslagen wordt.

NOW-regeling is afgelopen

Tot 1 oktober 2020 konden veel werkgever het loon van werknemers doorbetalen door aanspraak te maken op de NOW-regeling. Deze regeling is recentelijk dus afgelopen. Deze subsidie werd gegeven aan bedrijven die voldoen aan de voorwaarden die hiervoor golden. De subsidie is een bepaald bedrag, waarmee de werkgever het loon van de werknemers kan doorbetalen. Met deze regeling kan echter niet alles worden opgelost. De werkgever en werknemer mogen ook zelf met elkaar in gesprek gaan over het doen van bijvoorbeeld het offeren van vakantiedagen. Helaas kan niet alle werkgelegenheid behouden blijven en soms is het onvermijdelijk dat een deel van de werkgelegenheid wegvalt. Hierdoor zal de werkgever soms een aantal werknemers moeten ontslaan.

Rechten bij ontslag vanwege corona

Als de werkgever waarvoor jij werkt, jou ontslaat of jouw tijdelijke contract niet verlengt, heb je vaak recht op een transitievergoeding, ook tijdens corona.
Uitzonderingen hierop zijn:
  • Bij faillissement
  • Bij surseance van betaling
  • Ontslag middels wederzijds goedvinden (ook wel vaststellingsovereenkomst genoemd) waarin de transitievergoeding niet is opgenomen. Let dus altijd goed op bij het ontslag wat er in de overeenkomst staat.
Je hebt dus geen recht op een transitievergoeding als het bedrijf waarvoor jij werkte failliet wordt verklaard. Je hebt wel recht op een transitievergoeding bij bijvoorbeeld een herstructurering of bij bedrijfseconomische redenen, zoals het corona virus. Dus: je hebt gewoon recht op transitievergoeding tijdens corona.

Gebruik van de transitievergoeding tijdens corona

Wanneer je ontslagen bent in verband met de corona-crisis is het ontvangen van een transitievergoeding van groot belang. In principe heb je recht op een WW-uitkering na je ontslag. Met de transitievergoeding kun je nuttige dingen doen, namelijk je laten bijscholen of laten omscholen tot een andere functie. Dit zorgt ervoor dat jij zo kort mogelijk werkloos bent.

 

Je kunt de transitievergoeding ook gebruiken om de kosten te dekken die je als gevolg van jouw ontslag moet maken. Zo zijn er nog veel andere opties waarvoor je de transitievergoeding kan gebruiken, de invulling hiervan is namelijk helemaal vrij aan de werknemer.

Heb je vragen over transitievergoeding tijdens corona? Mail of bel ons gerust